106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Hamd; âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Cenab-u Zülcelâl Hz.lerinin üzerine olsun. Salât ve selam ise; Peygamber Efendimiz (sav)’in, ehlinin, ashabının ve O’nun yolunda yürüyen Ümmet-i Muhammed’in üzerine olsun.

 Nihayet arz-ı hal etmek için evlerinize konuk olma saadetini yaşıyoruz. Dört bir yanımızı makam ve mevki tutkunlarının kapladığı, kardeşliğin yerini kin ve nefret haykırışlarının aldığı, inananları inandıkları yoldan saptırmaya çalışan imansızların ve ehl-i küfrün büyük bir artış gösterdiği bir çağda yaşıyoruz. Bu öyle bir çağ ki; dini, kendilerince dünyevi maksatlara erişmek için bir araç olarak kullanma gayretlerinin gösterildiği, bunun sonucu olarak da bu yolda sergilenen nice maskaralıkların Yüce İslam dinine mal edilmeye çalışıldığı, gaflet ve dalaletin, ruhsuzluğun ve inançsızlığın hüküm sürdüğü karanlık bir çağ. Bu çağı aydınlatacak ve insanlığı düştüğü bu çıkmazdan kurtaracak olan yegâne ışık ise, şüphesiz İslam Güneşidir. İşte biz, sizlere bu İslam Güneş’inin hakikatlerini Allah (c.c.)’ın inayetiyle anlatmaya çalışacağız. Ahir zamanın yaşandığı günümüzde tüm insanlık âleminin akılları şaşkın, ruhları bitkin, yükleri ağır ve yüreklerinde yeşerttikleri umut ışıkları da kararmak üzeredir. Günah yolunun yolcularının günah kâsesinden kanasıya içtiği, kalplerinin ve bedenlerinin günah boyasına boyandığı ve manevi enerjilerinin son çırpınışlarını yaşadığı şu günlerde, insanoğlu Allah’ın boyasıyla (sıbgatullah) boyanmaya ne kadar da muhtaç.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bu ulvi yolda başarı sağlayabilmek için, elbette yalnız kendimize değil tüm inanan kardeşlerimize de faydalı olacağına inandığımız dergimizin bu ilk sayısının açılışını besmele ile yapıyor ve Abdullah Gürbüz Hz.lerinin himmeti ile de yola çıkıyoruz. Allah (cc.)a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü dergimizin bu ilk sayısını onbir ayın sultanı Ramazan-ı şerifte sizlerle buluşturma imkânını Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Yalnızca Allah (cc.) rızasını kazanmak maksadımız olduğu sürece, inşallah sizlerle birlikteliğimiz daim olur. Amacımız, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olacak birçok İslami konuyu sizlerle paylaşmaktır. Dergimizi, diğer birçok dini içerikli yayınlardan ayıracak temel özelliği, tasavvufi konulara ve tasavvuf ehli şahsiyetlere olabildiğince ayrıntılı bir şekilde yer vermeye çalışacak olmasıdır. Bizler tasavvuf yolunun talipleri olarak toplumda gereği kadar değinilmeyen ve hatta “İnsan bilmediğinin düşmanıdır.” misalince çekinceyle yaklaşılan tasavvufi konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Dergimizde yer alacak tüm konuları sizlere naklederken en güvenilir kaynaklar ve eserlerle birlikte, Efendimiz Abdullah Gürbüz Hz.lerinin mübarek dilinden dökülmüş tüm sohbet ve söyleşilerden de yararlanmaya çalışacağız. Sunacağımız bu bilgilerin, Efendimiz Abdullah Gürbüz Hz.lerinin sohbetlerini dinleme fırsatı ve ortamı bulamamış ancak; O’nun gibi ilmi ile amel etmiş büyük bir mürşid-i kâmilin feyzinden yararlanmak isteyen tüm kardeşlerimiz için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı dergimizi okumak ve feyizlenmek için her ay dergimizin yayımlanmasını sabırsızlıkla bekleyeceğinizi ümit etmekteyiz. Dergimiz, Efendimiz Abdullah Gürbüz Hz.lerini seven, sayan ve O’na tabi olan ya da olmayı arzulayan tüm kardeşlerimizin ortak eseri olmayı amaçlamaktadır. Siz okurlarımızın da paylaşmak istediği duygu ve düşüncelere açık olduğumuzu bilmenizi isteriz. Dolayısı ile dergimizin içeriği ile bağdaşan görüş ve düşüncelerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Dileriz ki; Yüce Mevlamız bizleri “ Hakkı Hak bilip, Hakkı söylemeyi kendilerine düstur edinenlerden eylesin. Rabbim cümlemizi kendisine layık kul, Peygamber Efendimiz (sav)’e layık ümmet ve mürşidimiz Abdullah Gürbüz Hz.lerine layık derviş eylesin (amin).

SELAM VE DUA İLE…