106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Bismillahirrahmanirrahim…

Bizleri yoktan var eden, ölümden sonra hayat veren, zatına kul eyleyen Rabbimiz Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine hamd olsun. Sonsuz salat ve selam ümmeti olmakla şereflendiğimiz, Rahmetellil âlemin Muhammed-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun.

Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin -manevi bir iklim gibi- rahmeti, bereketi, ikramı, kudreti, ihsanları ile sağanak sağanak kullarını nimetlendirdiği “Recep, Şaban ve Ramazan” ayları gönüllerimizde büyük bir hüzün bırakarak sona erdi. Rabbimiz tekrar bu mübarek aylara erişmeyi, maddi ve manevi nimetlerinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şüphesiz ki bu aylar manevi hayatımıza büyük tesir etti, olumlu gelişmeler ve çok güzel bir düzen getirdi. Bizler, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin lütfu ile eriştiğimiz bu aylarda elde ettiğimiz kazançları ve ibadette devamlılığı yitirmemek için uyanık olmalıyız. Gaflete kapılıp kazandıklarımızı yitirmemeliyiz. Bunun için de daima Allah’ın rızasını gözetmeliyiz. İhlas ile ibadette devamlılığı sağlamalıyız. Dualarımız, sohbetlerimiz, fikriyatımız ve amellerimiz bu yönde olmalı. Kul olduğumuzu unutmamalı, Allah’ın hoşnut olacağı şekilde hayatımıza nizam vermeye çabalamalıyız. Nefsimizle mücadeleyi asla bırakmamalıyız. Bu itibarla ayın konusu bölümümüzde bu hususa dikkat çektik. İnşallah layıkıyla istifade edenlerden oluruz.

Rabbimiz cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed’e Allah’a kulluk şuuruyla yaşayıp bu şuurla huzuruna gelmeyi nasip ve müyesser eylesin…