106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Feth-i Mübîn-i Konstantineye

İkinci Murad Han; oğlu şehzade Mehmed için Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin vermiş olduğu müjdeye binaen, evladını özel bir alaka ve hususiyet üzere yetiştiriyor, O’nun maddi ve manevi ilimleri tamamen ikmal ederek, Konstantiniyye’nin fethi için eksiksiz bir şekilde donanmasını arzu ediyordu. Şehzade Mehmed bu gaye etrafında zahiri ilimlerde dönemin en büyük âlimlerinin yanı sıra, manevi ilimlerde...

TASAVVUF / Dört Kapı Kırk Makam 2.Bölüm

5. Evlenmek Şeriat’ta beşinci makam; evlenmektir. Zira evlenmek farzdır. Çünkü Allah-ü Teâlâ Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de; “Kadınlardan sizin için hoşa gidenleri tezevvüç ediniz, yani onlarla evleniniz” (Nur /32) buyurarak evlenmenin önemini bizlere haber vermiştir. Allah Rasulü (sav)’de şöyle beyan eder;...

ÜSVE-İ HASENE / Efendimizin (s.a.v)'in Kanaatkarlığı

“Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı sadece Allah’a aittir.” (Hûd 11/6) İnsanları yaratan Allah-ü Teâlâ, onların rızıklarını da tekeffül etmiştir. Yukarıdaki ayette de bahsi geçtiği üzere Cenabı Hakk, kullarının bu konuda endişelenmemelerini istemiştir. Ancak birçok hikmete binaen Allah-ü Teâlâ rızkı kulları arasında farklı farklı taksim etmiş, kiminin rızkını az kiminin rızkını ise çok vermiş...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hayâ Makamının Sultanı

HZ. OSMAN-I ZİNNUREYN (RA) Hz. Osman (ra) Müslüman olunca, amcası O’na düşman olup, eliyle ve diliyle çok cefa yaptı. İslam dininden dönmesi için çok uğraştı. Yaptığı eziyetler o denli büyüktü ki yapmak veya anlatmak, tarif etmek mümkün değildir. Sonunda bir gün amcası: —Hala insafa gelmedin mi? Artık atalarının dinine dön, yoksa yine Sana eziyet etmeye devam edeceğim, dedi. Hz. ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba H.Z. Namaz

Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hazretleri ibadete çok hassasiyet ve itina gösteren bir zâttı. Efendi Hazretlerinin, namaz vakti gelince kıbleye yöneldiği sırada mübarek yüzünde bir renk değişikliği meydana gelirdi. O’nun namaza hazırlanışı, bizlere sanki Hz. Ali (kvc)’nin namazını hatırlatırdı. Ezan-ı Muhammedi okunurken ve kamet getirilirken müezzin; “ Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah” şehadetine ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Es-Seyyid İbrahim Dussuki (ks)

Dusuk’tadır türbesi, her yandadır gölgesi, O’na evlat olanın, nurla dolar kafesi, Ah Dussuki, Dussuki can Dussuki, Dussuki Âşıkların mâşuki Seyd İbrahim Dussuki Nuranîdir nuranî Seyd İbrahim DussukiÂşıkların mâşuki Seyd İbrahim Dussuki ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE/Tefrikaya Düşmeyin

Tefrikaya Düşmeyin… Allah (cc) hepinizden razı olsun. Umduklarımıza nail etsin, korktuklarımızdan hıfz-ı muhafaza eylesin. Âlem-i İslam’a dirlik birlik beraberlik versin. Cemian Kur’an’a yapışmak nasip ve müyesser eylesin. Bizleri hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Son nefesimizde “Eşhedü Enlâ İlâhe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühu ve Resuluhu” diyerek çene kapamayı, cennet v...

ESMA-ÜL HÜSNA/ El-Müheymin

el-MÜHEYMİN "Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman Biz mutlaka üstünüzde şahidizdir." (Yunus/61)...

KISSADAN HİSSE / Aşk Şarabı Kandır Bedeli Candır

Vaktiyle Tebriz diyarından Secâ beldesine göçüp gelen bir şeyh; insanların tasavvuf yoluna süluk ederek Cenab-ı Hakk’a dost olmaları için bu beldeye dergâhını açarak; insanlara Hakk’ı, hakikatleri tebliğ etmeye başladı. Zaman içerisinde Şeyh Efendi’nin maneviyatına nüfuz eden Seca halkı ona hürmet etmeye, bunun bir adım ötesine geçen kimselerde şeyhe derviş olmaya başladı. Hüsrev adında bir kumaş...

MESNEVİ'DEN/ Ey Müslümanlar

Ey Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (sav)’in işaret buyurduğu yoldan yürüyüp O’nun sünneti seniyyesini ihya etmelidir. Herkes en ziyade iyi, makbul ve muteber olan ameller ile kesbi maişet temin edip, çok itinalı çalışmalar sayesinde maişet, kazanç sağlayıp helal maldan yemelidir. Helal yemeli, helalden içmeli, helalden giymeli, helal söylemeli, helal dinlemeli hâsılı her hareketini, her sükûne...

OSMANLI PADİŞAHLARI /Fatih Sultan Mehmedhan

“Konstantiniyye elbette fethedilecektir. O’nu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve O’nu fetheden asker ne güzel askerdir.” Hazret-i Muhammed (sav) FATİH SULTAN MEHMED HAN II. Bölüm (1432-1481)...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP /Dervişin 24 Saati Nasıl Olmalıdır

Derviş sürekli abdestli dolaşmalıdır, zira "Abdest müminin silahıdır." Derviş kendisini her an adım adım takip eden apaçık düşmanlarının (şeytan ve nefs) varlığında onlara karşı gafil olmamalı ve silahsız (abdestsiz) dolaşmamalıdır. Bunu kendisinde tabiat (huy) haline getirmelidir. Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve selem- buyuruyor ki "Benim ümmetim Kıyamet gününde (bedenlerindeki) abdest asarında...

NEFSİN HASTALIKLARI / Yalan Söylemek

Yalan: Kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesidir. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Dinimiz yalanı haram kılmış ve şiddetle yasaklamıştır. Yalan nefsi bir hastalıktır, müslümanların kendilerini bundan korumaları gerekir. Kur'an-ı Kerim yalancıları Allah'ın ayetlerine iman etmeyen ve Allah'ın hidayetinden mahrum kalan kim...

HİKMETLİ SÖZLER / 8.Sayı

“Müslümanların hiçbiri, diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanların küçüğü Allah yanında büyüktür.” Hz. Ebu Bekir (ra) “Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.” Hz. Ömer (ra) “Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik canına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste (kurtulmuş) kılar kendisini de güzelleştirir.” Hz. Osman (ra)...

MÜMNE ANNELERİMİZ / HZ. Zeynep Binti Huzeyme (ra)

Kâinatın Efendisi'nin terbiyesinde yetişen Ezvac-ı Tahirat (Peygamber Hanımları) birer yıldız misali, karanlık dünyalarımızı aydınlatmışlar, bizlere örnek olmuşlardır. Zira Onlar, Efendimiz (sav)'in nazarlarıyla erişilmez mertebelere ulaştıkları gibi; imanları, aşkları ve teslimiyetleri ile pek az hanıma nasip olan bir hizmeti ifa etmişlerdir. İşte Allah Rasulü'nün o tertemiz eşlerinden biri de Hz...