106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Ümmetin Kandilleri

Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri uçsuz bucaksız kâinatı, o kâinatın içerisinde dünyayı ve o dünyanın üstünde insanoğlunu yaratmış; hepsini de zincirin halkaları gibi birbirine bağımlı kılmıştır. Zerreden küreye kâinatta var olan hiçbir şey birbiriyle bağlantısız değildir. Her şey muazzam bir düzen içerisinde, Allah’ın sonsuz ilmi dâhilinde birbiriyle ilişki içerisindedir ve birbirini tamamlayıcı bir öz...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin (sav) Ahde Vefası

“Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk vardır.” (İsrâ, 34) İmanın insana kazandırdığı hasletlerden biri de ahde vefadır. Ahde vefa; kulun Allah'a, ümmetin peygamberine, dostun dos­tuna, aile fertlerinin birbirine, milletin vatanına sevgi ve sadakatidir. Ayet ve hadislerde olgun müminlerin sıfatları arasında ahde vefa zikredilmiş, pek çok ayet-i keri­meyle de bu husu...

TASAVVUF / TASAVVUFTA ŞEYHLİK MAKAMI VE DERECELERİ

Bir kabilenin önderi manasına gelen “ŞEYH” tabiri; ilimde, meslekte terakki etmiş ve başkalarının da o ilimde yahut o meslekte terakki edip ilerlemesine vesile olmuş kimselere verilen bir lakaptır. Bundan başka, yaşlanmış kimselere de aynı tabir kullanılmaktadır. Dini ıstılahta kullanıldığı üzere şeyh; bir cemaate veya ilim yolunda bulunan seçkin kimselere hocalık vazifesi yapan ö...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / HZ. ÖMER-ÜL FARUK (ra)

Bakara suresinin yüz seksen yedinci ayeti kerimesinin tefsirinde, tefsir âlimlerinin bu ayeti kerime hakkında açıklamaları şöyledir: İslamiyet’in ilk zamanlarında iftar ettikten sonra yatsı namazını kılıncaya kadar veya kılmadan uyuyuncaya kadar yemek içmek helal idi. Yatsı namazını kıldıktan veya uyuduktan sonra ertesi günkü iftara kadar yemek, içmek ve cima etmek haram idi. Hz. Ömer...

ABDULLAH BABANIN (KS)'NIN HAYATI / Esnaflarla Olan Münasebeti ve Esnaflara Tavsiyeleri

“Allah’ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah’dan sakının.” (Maide /88) “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın. Zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara /168) Peygamber (sav) Efendimiz hadis-i şeriflerinde:...

İSLAM BÜYÜKLER / Ahmed El-Bedevi (KS)

Tanta’dadır türbesi, her yandadır gölgesi,Ona evlat olanın, çabuk olur meyvesi,Ah Bedevi, Bedevi can Bedevi, BedeviÂşıkların serveri Seyd Ahmed el-Bedevi Nuranîdir nuranî Seyd Ahmed el-BedeviÂşıkların serveri Seyd Ahmed el-Bedevi ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Ey Allah’ı (cc) Sevenler

Tarikattayım diyen bir kimse eğer küs tutarsa, Allah’a vuslat yolunu kapatmış demektir. Eğer birini incitirse, o yolda vuslat bulması zordur. Derhal o kişinin gönlünü alması, onun rızasını kazanması gerekir. Tarikat bu kadar incedir....

KISSADAN HİSSE / Dil Yemeği

Refah seviyesi üst düzeyde olan bir ülkenin şaşaa ve debdebeye kapıldığı, dedikoduyla, boş boğazlıkla vakit geçirdiği bir zamandı. Halkın bu haline karşın padişahın da kendini zevki sefaya vermiş olması, insana adeta tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedirtiyordu. Zira padişah da aynı gaflet ve tembelliğin mahsulü bir hayat sürüyor, bunun yanında da ülkede sık sık yüksek meblağda ödüllü yarışmal...

NEFSİN HASTALIKLARI / Makam Sevgisi

“Allah’ın koruduğu kimseler hariç,din ve dünyalık hususunda parmakla gösterilir olmak kişiye şer olarak yeter!..Allah sizin şöhretlerinize bakmaz,kalplerinize bakar” (Hadis-i Şerif)...

OSMANLI PADİŞAHLARI / SULTAN 2. MURÂD HAN

Altıncı Osmanlı padişahı olan 2.Murâd babası vefat ettiğinde daha 18 yaşında idi. İlk icraatı, babasının cenazesini Yeşil Camî türbesine defnettirmek oldu. Zira Osmanlılarda tahta çıkan padişahın ilk emri, selefinin defni idi. Cenazenin defninden bir gün sonra da Emir Sultan Hazretleri tarafından kılıç kuşandırıldı. Yüzlerce yıl devam edecek kılıç kuşanma merasiminin ilki, bir mânâ sultanı tarafı...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / RUH VE NEFİS NEDİR?

Ruh, Allah-ü Teâlâ Hazretleri tarafından insana, insan olduğunun bir alameti olarak verilmiştir. İnsan bu ruh sayesinde eşyanın mahiyetini kavrar. Yaratıcıya olan yakınlık ancak bu ruh sayesinde elde edilir. Ruh, bir anda arş-ı alaya çıkıp inebilecek seyir kabiliyetine haizdir. İnsana ruh verildikten sonra yeryüzünde Allah’ın halifesi olmuştur. Kur-an’ı Kerim’de Allah-u Teâlâ Hazr...

MESNEVİ'DEN / Bu dünya hayatı bir çarşıdan ibarettir.

Bu dünya hayatı bir çarşıdan ibarettir. Öyle bir çarşı ki, kısa bir müddet sonra orada tek bir kimse bile kalmaz. Akşam olurken bütün çarşı esnafı çekilir. Böylece orası bomboş kalır. Siz bu dünya çarşısında, yarın ahiret çarşısında size faydalı olmayan hiçbir şeyi almamaya ve satmamaya gayret ediniz. Ancak yarın ahiret çarşısında size faydalı olacak şeyleri alınız, satınız. Hiç şüphe yok ki, ...

ESMA-ÜL HÜSNA / Es-SELÂM (Celle Celalühü)

Her doğan ölüyor, her yeşeren kuruyor, her yapılan yıkılıyor. Yaratılanların en değerlisi insan doğuyor, bü­yüyor, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, acıkıyor, uyuyor ve ölü­yor. “Selâm” olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. İslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasına köprü olan selâmı öğ­reten, selâmette olan, selâmette kılan! “Selâm” kelimesi Kur'an-ı ...

HİKMETLİ SÖZLER / 6.Sayı

“Bugün İnsanların bozulması Peygamber nurunun azlığından değil, İnsanların sünnete uymamasındandır.” Abdullah GÜRBÜZ (K.S) “Dert Çekmeden Bal Yenmez” Abdullah GÜRBÜZ (K.S)...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / HZ. Aişe (R.A.)

“Dininizin yarısını bu Hümeyra’dan alınız.” Hz. Aişe tüm hayatı boyunca tam bir peygamber eşi hassasiyetiyle yaşamış, bütün hareketlerine ve sözlerine, azami derecede itina göstermiştir. O bilgisi, zekâsı, düşünce yapısı, tarzı, mücadeleciliği, dürüst ve ahlâklı oluşuyla elbette örnek alınacak bir şahsiyetti. Ancak Hz. Aişe’yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, Peygamberimizin en yakın...