106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ TAKVA

“Ey iman edenler! Allah’tan, nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i İmrân, 102) Dünyada huzur ve saadetle yaşamak, ahirette de sonsuz nimetlere nail olmak, ancak takva ve amel-i salih ile mümkündür. Allah-u Teala’nın imandan sonra en çok sevdiği ve razı olduğu amel takvadır. Bir muttaki müminin imanı, günahlardan kendini muh...

TASAVVUF / TEVAZU

Rahman’ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selâm!» derler (geçerler)." (Furkan, 63) Cenâb-ı Hak, ebedî saadeti; dünyadayken haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah’ın muhabbeti dolup taşan kimselere nasîb eylemiştir. Tevazu, beğenilen bir özelliktir. Ancak, sınırı çok iyi aya...

Usve-i Hasene- Peygamberin Ailesine Muamelesi

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AİLESİNE MUAMELESİ Bir Aile Reisi Olarak Peygamberimizin Hanımlarının İhtiyaçlarını Karşılaması "Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe göre babaya aittir." (Bakara 2/233) Evin efendisine düşen en mühim vazifelerden biri, ailesinin rızkını temin etmek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çünkü Cenâb-ı Hak erkeğe, fıtraten ve hükmen o vazifeyi vermiştir. Ayeti kerimede şöyle...

Gökyüzündeki Yıldızlar / Zübeyir Bin Avvam Hazretleri (r.a)

“Her peygamberin bir Havarisi vardır. Benim ki ise Zübeyir Bin Avvam’dır.” Zübeyir Bin Avvam Hazretleri Aşereyi mübeşşeredendir, yani dünyada iken Fahri Kâinat Efendimize sadakatle bağlanmış, dünyada iken Cennet’le müjdelenmiş on önemli, kıymetli sahabeden biridir. Sadece bu mu? Hayır... Hz. Ömer'in vefatından sonra, halife seçimini gerçekleştirmeleri için tayin ettiği altı kişilik, "Ashabüş...

İslam Büyükleri/Muhammed Şemseddin Tebrizi Hazretleri

“Ben bir memleketin zâhidi ve bir minberin sahibi idim; Gönlümün kazası Beni; Sana ellerini çırpıp gelen bir âşık yaptı.” Mevlana Hazretleri Bir gün Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana Hazretlerinin hücresine girmiş ve onun Hakk’ı zikir ile meşgul olduğunu görür. Mevlana Hz.nin mutmaine; “Ey mutmain olmuş nefis sen O’ndan razı, O’da senden razı olarak dön Rabbine” (S:Fecr A:28) makamına g...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / ABDULLAH BABA HZ. LERİNİN ÜSTADINA BAĞLILIĞI

“Bizim dünya hayatı içerisinde bir babamız birde annemiz var. Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri annenize babanıza üf bile demeyin, buyuruyor. Biz çocukken anne babamız, hastalandığımızda uykularını dahi terk edip, “Evladım hasta” diyor. Gece kalkıyor, doktor buluyor. Eczaneyi açtırıyor iyi olsun diye uğraşıyor. Yavrusunu güzelce yetiştiriyor. Okul çağına geliyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Her dediğini...

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Esma Binti Ebu Bekir (r.anha)

Bir Sabır ve Feraset Timsali… Hazreti Esma Binti Ebu Bekir Hz. Esma Peygamberimizin terzisidir. Dikişteki maharetini, O’na gömlek dikerek göstermiştir. Nerede uygun bir kumaş bulsa Peygamberimize yalvarırdı; “Ya Resulullah! Ne olur izin verin bu kumaştan Size gömlek dikeyim” diye. Genelde sıfır yaka tabir ettiğimiz gömlekleri dikerken Peygamberimiz bir gün, “Bu yakaları biraz kaldırmak ...

NEFSİN HASTALIKLARI / İNATÇILIK

"(Allah iki meleğe buyurur ki:) "Haydi ikiniz, atın Cehennem’e her inatçı nankörü! " (Kaf;24) İnatçılık; gerek doğru ve gerekse yanlış kendi istek ve düşüncelerinde gereğinden fazla ısrarcı olmak demektir. İnadın sebeplerinin başında kibir ve gurur gelir. Kibirli insan hatalarını kabul etmek istemez ve gururuna yediremediği için, bile bile yanlışta inat eder. Peygamber (sav) Efendimiz: “...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE /NİÇİN MÜRŞİD-İ KÂMİLE İHTİYAÇ VARDIR

Asrımızın Mana Sultanı, Yolumuzun Işığı Üstadımız Abdullah Baba (ks) Aziz Hz.leri mürşidi kâmile olan ihtiyacın önem ve ehemmiyeti hakkında şöyle buyurdular. Bazı âlimler, ulemalar Kuran’a ve Sünnet’e bağlı olduğu müddetçe ehli Tasavvuf gibi yaşayanlarda da Cenabı-ı Zülcelâl Hazretlerinin evliyası olur, diyorlar. Evet, doğrudur. Fakat bu nadirattandır. Tarikata girenler ile girmeyen...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hazreti Eyyûb Aleyhisselâm

Derin Tefekkürü İle Sabır Taşı Olan Hazreti Eyyûb Aleyhisselâm Eyyûb Aleyhisselam, Yakûb Aleyhisselâmın kardeşi Iys'ın neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir. Dedesi Hazreti İshâk Aleyhisselâmın duası bereketiyle Allah-ü Teâlâ kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir, yetim ve dullara çok ya...

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

ALLAH TEKTİR TEKİ SEVER Ey kardeşim! Sana tavsiyem vitir namazını kılmadan uyuma. Çünkü insan uyuyunca Allah onun ruhunu bir şekilde kabzeder. Rüya gören kimse, cesedinden ayrı olarak kendisini değişik durumlarda görebildiği gibi... İşte insanın görünen o mahiyeti, cesedinden ayrı olarak Allah tarafından bilemediğimiz bir tarzda alınır. Uykudan sonra, ömrü olanın ruhu geri gönderilirken, eceli ...

DERVİŞLİK YOLU / Allah’ı Sevmenin Alametleri

“Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan (dertlere bir şifa; müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” (Yunus, 57)Verdiği bütün nimetler için Allah’a hamd olsun. Hatta hamd etmeğe muvaffak kıldığı için yine hamd olsun, Allah'ın kulu ve Resulü; bütün peygamberlerin, bütün insanlığın en üstünü ve efendisi olan Muhammed Mustafa'ya salât-u selâm olsun. Âline, ashabına, ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ Orucun Faziletini Arttıran Davranışlar Nelerdir?

Orucun Faziletini Arttıran Davranışlar Nelerdir? Oruçta makbul olan sabırlı olmaktır. Dillerimize sahip olacağız! Ailemize karşı öfkeli davranmayacağız! Onlara kızıp (niye şu yemeği yapmadın?) diye tavır takınmayacağız. Onlar, biz ne getirir isek onu pişirirler. Sakın nefislerinize uyup öfkelenmeyin. Kimsenin gıybetini yapmayın! Size birisi laf söylese dahi, kimse ile tartışmayın!...

KISSADAN HİSSE / Beyazid-i Bistami Hazretleri ve Rahipler

Beyazid-i Bistami Hazretleri ve Rahipler Beyazid-i Bistami Hazretleri kırk beş kez haccetmiş ve her gün bir hatme okumuş mübarek kişilerin safında yer alan kadri yüce bir zattır. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı : “Beyazid! Senin benzerin var mıdır? Kırk beş defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin”. Bu ses onu üzdü, nefsin hala onu kendine d...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Mübdi (cc)

İlkin yaratan… El-Mübdî", "Cenab-ı Hakk'ın varlıkları ilkin ya­ratması, mahlûkatın tamamını yoktan maddesiz ve örneksiz olarak ilk defa vâr etmesi…" demektir. Sözlükte, "başlangıç bir iş, ilk iş ve acaip iş" de­mektir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:...

SULTANLARIN SOFRASI/ Seyyid Burhâneddîn Tirmizî Hazretlerinin Sohbet Meclislerinden

Öfke Hak sözün, doğru sözün mutlaka söylenmesi gerekir, ama öfkeli iken söylenmemelidir. Çünkü o söz, öfke ateşi yüzünden yakıcı ve yandırıcı bir hâle gelir. Zira kapı ve duvar gibi katı cisimler bile gönüldeki kırgınlık yüzünden, kişinin öfkeli zamanında öfkelenip ateşli bir hâle gelir. Gönül tandırından sıcak ekmek veya sıcak yemek gibi çıkardığın söz, nasıl olurda kızgın olmaz? Eğer söyledi...

GÜNCEL SORULAR/ Muharrem Ayı ve Aşure Günü

GÜNCEL SORULAR Muharrem Ayı ve Aşure Günü "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o g...

ÇOCUK KÖŞESİ / Günahlardan Uzak

Hazreti Muhammed’in Hayatı Günahlardan Uzak Bahira’nın anlattıklarından sonra Ebu Talib, artık yeğeniyle ilgili çok daha dikkatli davranıyordu. Zaten Peygamber Efendimiz de gelişip boy atmış, endamıyla dikkat çeker olmuştu. Davranışları da çevresindeki insanların genel alışkanlıklarından çok farklıydı. Her an Rabb’inin koruması altında olan Efendimizin tertemiz bir hayatı vardı. Nerede hayır...

Belde Sultanları/ KASTAMONU YILANLI KÜLLİYESİ

BELDE SULTANLARI YILANLI KÜLLİYESİ “Abdülfettah-ı Veli Hazretleri ve Yılanlı Dergahı” Kastamonu ve merkezi, Küpciyez mahallesi Yılanlı sokağında yatmaktadır. Türbe Yılanlı Camiinin doğu bitişiğindedir. Cami, ismini bu zatın kerametinden almış ve bu kerametle anıla gelmiştir. Yılanlı" denilmesine gelince; kapıda kitabede de geçtiği üzere şifahaneler bimaristan veya maristan olarak isimlendi...

Hikmetli Sözler

HİKMETLİ SÖZLER “Allah-ü teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyini affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.” Hazreti Ömer (RA) “Helal lokma, nuru ve olgunluğu arttırır. İlim, hikmet, aşk, incelik helal lokmadan doğar. Lokma tohumdur; mahsulü fikir. Lokma denizdir; incisi fikir.” Hazreti Mevlana Celâleddin-...

MESNEVİ'DEN / CAN ÇOCUĞUNU ŞEYTAN SÜTÜNDEN KES

CAN ÇOCUĞUNU ŞEYTAN SÜTÜNDEN KES Allah, eşsiz ve örneksiz yaratıcıdır. O'nun hocası, üstadı yoktur. Herkes O'na muhtaçtır. O'na dayanır; O kimseye muhtaç değildir, kimseye dayanmaz. O'ndan başka herkesin hem sanatta, hem sözde bir üstada ihtiyaçları vardır. Bir örnek görmek isterler. Eğer bu söylediklerimin yabancısı değil isen, bu manevi duyguların daha iyi anlaşılmasını istiyorsan uğraşman, faz...