106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ Sadece Allah’ın Kudret Kapısına Yönelmek Lazımdır

Her şeyi bırakıp Allah’ın fazilet kapısına dön! Bütün yönleri bir yana at, bırakıp attığın şeylere yanaşma. Onların birine dahi iltifat, maneviyatı yıkar, ilahi faziletin kapısı sana açılmaz. Allah’a (cc) yaklaşamazsın. Nefsini ezme; onu kötülüğe atma. Ve onu kendi başına bırakma. Onu kendi isteğine bırakırsan şaşar; halka bağlanır. Hakk’ı (cc) unutur. Maddi kuvvete ve sebeplere güvenir; mah...

TASAVVUF / SABIR- RIZA VE KANAAT

Rızanın fazileti hakkındaki Kur'ân-ı Kerim ayetleri şunlardır: Yüce Allah buyuruyor ki: “Allah onlardan, onlar da Allah’tan razı olmuştur” (Beyyine-8) “İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi?” (Rahman-60) ...

Usve-i Hasene- Peygamberin Ailesine Muamelesi

Bir Aile Reisi Olarak Peygamberimizin Hanımlarıyla İstişaresi "İstişare eden pişman olmaz." (Heysemî) Farklı düşünce ve tecrübelerden istifade etmek suretiyle bir karara varmak, muhtelif çiçeklerden öz toplayarak bal yapmaya ve o balı kovandan alarak nimetler sofrasında insanlara takdim etmeye benzer. Cenâb-ı Hak, Resulü’ne hitaben: ...

Hikmetli Sözler

“İyi damat; kazanılmış bir erkek evlattır! Kötü damat ise, kaybedilmiş bir kız çocuğudur!” Hazreti Ali (kvc) Hazretleri...

MESNEVİ'DEN / HAK YOLU TEHLİKELERLE DOLUDUR

Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol, görünüşte dümdüz ve güzeldir. Fakat altında tuzaklar vardır. Nitekim bu yolda bize kılavuz olacak birçok tanınmış, parlak isimlerde mana uymazlığı vardır. Birçok kişi, adlarının adamı değildir, görünüşe kapılmamalıdır. Şunu iyi bilmeli ki:...

Gökyüzündeki Yıldızlar / Ebu Ubeyde Bin Cerrah (ra) Hazretleri

Her ümmetin bir emini vardır; bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. Cerrah'tır." Ebu Ubeyde Bin Cerrah (ra) Hazretleri Ebu Ubeyde Bin Cerrah (ra) Hazretleri, Hz. Ömer (ra)'in "Yaşıyor olsaydı, halife tayin ederdim." dediği maneviyat dolu, Efendimiz (sav)’in yanağına batan mızrak ucunu dişleriyle çıkarırken, dişleri kırılan, Allah için kararlar verebilen feraset ehli bir sahabedir. ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / HZ. MUHAMMED ŞEMS-İ TEBRİZİ

Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Mevlana Hazretleriyle Karşılaşması Hz. Mevlana’nın Şems-i Tebrizi Hazretleri ile karşılaşması hayatının bir dönüm noktası olmuştur. Mevlana’nın yaşamını birden değiştiren O’na, coşkun ve taşkın bir ruh hali aşılayan bu adam yani Şems Hazretleri kimdi? Hz. Mevlana da var olan aşkı ortaya çıkartan Şemseddin Tebrizi Hazretleri idi....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / ABDULLAH BABA HZ.LERİ DE RABITA YAPARDI

Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri buyurdular ki: “Mürşid-i kamil olan zâta peygamberler (as), piranlar ve diğer evliyaullahın huzurunda görev tevdi edilir. Bu görev “İRŞAD” vazifesi hakkındadır. Bundan maksat, hepsinin bu zâtı tanıması ve bilmesidir.” Bütün mürşid-i kamil zâtlar bu mana ikliminde maneviyat ehlinin huzurunda, Resulullah (sav)’in onayı ile bu yüce vazifeye tayin olmuşlardır. ...

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Esma Binti Ebu Bekir

Bir Sabır ve Feraset Timsali… Hazreti Esma Binti Ebu Bekir Geçmişten günümüze sevgileriyle, teslimiyetleriyle, fedakârlıkları ve çektikleri çilelerle bizlere örnek olan nice mübarek hanımlar vardır. Onlar, kimi zaman takvanın kimi zaman Allah için sevmenin en güzel timsali olmuşlardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Hazreti Esma binti Ebu Bekir’dir. ...

NEFSİN HASTALIKLARI / CERBEZE (DEMAGOJİ)

"Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. " (Bakara;9) Cerbeze sözlükte; kurnazlık, hilekârlık anlamındadır. Güzel ve aldatıcı konuşma becerikliliği ve haklı, haksız sözlerle hakikati gizlemektir. Sosyal hayatta çokça karşılaştığımız bir fiil olarak özelikle ölçüsüz ve dengesiz söz kurnazlılığıdır. Hakkı batıl, batılı hak görmeye kadar...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / MÜMİN KİME DENİR?

Hac vazifesini yapanlar bilirler. Medine kadınları buğday benizli ve güzel olduğu için ben-i israil yahudisi, bir Müslüman kız çocuğunun eteğini kaldırır bacağına bakar. Olayı gören Müslüman’ın bir tanesi gelir; – Sen benim din bacımın nasıl entarisine kaldırırsın, diyerek yahudiye bir tokat vurur, o da ona vurur. Derken en sonunda Müslüman kardeşimiz hançerini çıkarıp o kâfiri öldürür. Yahudil...

NEBİLER SİLSİLESİ /Süleyman Aleyhisselâm

Hz. Süleyman'ın Görkemli Hâkimiyeti ve Güçlü Ordusu “Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi bir arada (O’nun tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu.” (Neml Suresi, 17) Hz. Süleyman, eşi ve benzeri görülmemiş, çok güçlü bir orduya sahipti. Bu ordu; cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşmaktadır ve çok güçlü bir istihbarat ağıyla desteklenm...

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ÖNEMİ Kur'an-ı Kerim'i çok oku. Manası üzerinde derin derin düşün. Allah-u Teâlâ sevdiği kullarını ne şekilde vasfediyorsa, sen de o vasıfları kazanmaya çalış. Kur'an'da Rabbimizin kötülediği ve O'nun gazabını celbedecek hususlar nelerse, onları da öğren ve bunları yapmaktan son derece uzak dur. Çünkü Yüce Allah, kitabında zikrettiği her şeyi amel edilsin diye indirmişti...

DERVİŞLİK YOLU / EVRADI ŞERİFE VE ZİKRULLAH

Günlük Zikir ve Evradın Hayatımızdaki Önemi ‘Virdi olmayanın, Varidi olmaz...’ Bu gün, hayatı anlamlı kılan çok önemli bir düstur üzerinde duracağız. Bu düstur, asırlardır Allah adamlarının en seçkin amellerini ve amellerindeki kalıcılığı ve bunların sırlarını teşkil eden ve adına da ‘VİRD’ denilen, daimi Zikir’den bahsedeceğiz. Daimi Zikir, herkesçe malum olduğu üzere, Tasavvuf’un Usulü ola...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ EMANET

“Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler.” (Ahzab Suresi,72) Ayeti kerimedeki «emanet»in manası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır. Kurtubî'ye göre «emanet» bütün din görevlerini içine alır, âlimlerin çoğunluğunun görüşü ve sahih fetva bu şekildedir. Fakat ayrıntılarda çeşitli görüşler vardır. İbni Mes'...

KISSADAN HİSSE

İBRAHİM BİN EDHEM HAZRETLERİ İbrahim bin Edhem, önceleri Belh'te saltanat ve debdebeye düşkün bir hükümdardı. Onu bu düşkünlükten kurtarıp ahiretini de ihya edebilmesi için, devrin arif ve sûfîlerinden zaman zaman kendisine ibretli ikazlar yapılıyordu. Nitekim meşhur rivayete göre bir gece sarayının damında birtakım acayip gürültüler duymuş, uyuyamayıp merakla seslenmişti:...

ESMA-ÜL HÜSNA / EL-HAMÎD (cc)

"Ey İnsanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur." (Fâtır: 35/15) Övülmüş, senaya layık olan, her bakımdan övülen, ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen… Hamd edilmeye layık Allah noksan sıfatlardan. münezzehtir…...

SULTANLARIN SOFRASI/ İmam Gazali Hazretlerinin Gönül Sofrasından Allah-ü Teâlâ’yı Sevmek

Rivayet edildiğine göre, bir adam çölde yol giderken, karşına çirkin suretli bir varlık çıktı. Adam irkilerek: "Sen kimsin, nesin?" diye sordu. Çirkin suretli varlık: "Ben senin çirkin olan amelinim." dedi. Adam:...

GÜNCEL SORULAR/ Sağlık ve Boş Zamanın Kıymetini Bilmenin Önemi Nedir?

Abdülkadir Geylani Hazretleri bu mevzuyu şöyle ifade buyuruyor: Ey oğlu! Nasîbin olan şeyi kaybetmezsin; onu senden başkası yiyemez; o başkasının nasibi değildir. Nasibin olan şeyi ona rağbet veya hırs göstermekle de elde edemezsin. O dün gibi geçmiştir. İçinde bulunduğun an bugünün, gelecek ise yarındır. Dünün senin için bir ibret, bugünün amel, yarının da ücrettir. Yarın ise sen belki olacaks...

ÇOCUK KÖŞESİ

Hazreti Muhammed’in Hayatı Amca Himayesi Efendimizin (sav), dedesinin başındaki bu hali, amcası Ebu Talib’e çok dokunmuştu. O kardeşinin emaneti, babasının vasiyetiydi. O’nu hemen bir baba şevkatiyle kucakladı. Efendiler Efendisi, artık amcası Ebu Talib’i babasının yerine, O’nun hanımı Fatıma’yı da annesinin yerine koymuştu....

Belde Sultanları/ İZMİR

EMİR SULTAN TÜRBESİ SEYYİD MÜKEREMEDDİN ( EMİR SULTAN )EFENDİ H.Z İzmirin Aydınoğulları beyliği tarafından Fethi sırasında muhtemelen Ordunun komutanı olan bir diğer rivayetle fetihe katılan gazi dervişlerden olduğu sanılan Mükeremmedin efendi Peygamberimiz H.Z Muhammed sav in soyundan gelmektedir yani Seyyiddir.Aynı zaman da Emir Sultan olarak ta anılır kendisine bu ismin verilme sebebine ...