106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Osmanlı Padişahlarının Rasulullah (sav) Sevgisi

Osmanlı Padişahlarının Rasulullah (Sav) Sevgisi Osmanlı sultanları, Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sevgisiyle büyümüş ve büyütülmüştür. Birçoğunun gönüllerinde bu sevgi öyle temayüz etmiştir ki Rasulullah (sav) Efendimizin aşkını bütün dünyaya nakşetmek için, hayatlarını at sırtında geçirmişler denilse yeridir. Ruh dünyalarına ilmik ilmik dokudukları bu muhabbet, O’nunla (sallal...

TASAVVUF / Hased

Yerinmiş bir sıfat ve büyük bir afettir. İşlerin durgun, kalplerin bozuk, gitmesinin tek kaynağıdır. Günahların işlenmesine, fenalıkların yapılmasına sebep çok defa O'dur. Bu öyle bir illettir ki birçok âlimleri doğru yoldan saptırmıştır. İlim ve marifet sahibi olan insanlar bu illetin etkisi altında hayret ve acziyet içinde kalırsa cahil insanların bu âfet karşısındaki halleri nice olur. Nitek...

ÜSVE-i HASENE / Peygamber Efendimiz (sav)'İn Zikir Ve Murakabesi

"Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin! O’nu sabah akşam aralıksız tespih edin!" (Ahzâb 33/41-42) Allah-ü Teâlâ Hz.leri, kendisini her an zikretmemize o kadar ehemmiyet vermektedir ki mallarımızın, çocuklarımızın, ticaret ve alışverişimizin bizi zikrullahdan alıkoymamasını istemektedir: ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinde İlmi Ledün

İlmini, irfanını, benliğini, bütün varlığını Hazreti Muhammed-ül Mustafa (sav) Efendimiz de yok ederek, irşat meşalesini, O’nun nurundan yakan Hadim-ül Fukara Abdullah Gürbüz (ks) Hz.leri; âlemlere rahmet olan Rasulullah (sav) Efendimizin feyiz ve aşkıyla kemale eren, rahmet madeni, ilahi hakikatler ve Rabbani ilimlerden membâı uçsuz bucaksız bir umman idi... ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Abdullah Baba Hz.Lerinin Kendi Dilinden Seyr-İ Sülûku

1982 yılında Üstadımın işareti ile itikâfa girdim. Üstadım bana: – Evladım Abdullah! Üç gün, yetmiş bin tevhid okuyacaksın. Üç gün içerisinde Rasulullah (sav)’ı görürsen, on bin salâvat okuyacaksın. O bittikten sonra, tekrar yüz bin tevhid okuyacaksın, arkasından yüz bin Lafza-i Celal okuyacaksın. Tekrar tevhide devam edip en son Lafza-i Celal ile devam edeceksin. Bunun üzerine:...

KISSADAN HİSSE /

Evliyâ'ya Eğri Bakma, Kevn-ü Mekân Elindedir. Mülke Hüküm Süren Odur, İki Cihân Elindedir. Sen Onu Şöyle Sanırsın, Sencileyin Bir Âdemdir. Evliyâ'nın Sırrı Vardır, Gizli Âyân Elindedir....

ESMA-ÜL HÜSNA / el-hakk (cc)

el-hakk (cc) “Bilirler ki şüphesiz Allah, apaçık Hakk’ın ta kendisidir.” (Nur: 24/25) Âlemde hiç değişmeden duran bir varlık bulmak mümkün değildir. Ancak ve ancak Allah-u Teâlâ'nın varlığı daimdir. Zaten değişen, batıp doğan, eksikliğe uğrayan, halden hale geçen bir şey ilâh olamaz....

DERVİŞLİK YOLU / Mürşid-i Kâmile İntisab Etmek

Tarikat telkinindeki sır; “Kalplerin birbirine zincirleme irtibatını bir mürşidi kâmilin vesilesiyle Rasulullah (sav) Efendimize, oradan da Allah-ü Teâlâ Hazretlerine ulaştırmaktır. Telkinle, bir mürşidi kâmilin irşad sofrasına oturduktan sonra, mürid için en azından hâsıl olan şudur: Dervişlik yoluna giren müridin maddi ve manevi sıkıntıları, ihtiyaçları bunun yanında manevi seyrindeki durumu, me...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Seyyide Nefise (r.anha)

Hazreti Seyyide Nefîse'nin, yahudi olan bir kadın komşusunun kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmeyi arzu edince, annesi, “Olmaz, sen evde yalnız otur.” dedi. Çocuk, “Bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım.” dedi. Kadın, Hz. Seyyide Nefîse'ye gelip çocuğunun arzusunu bildirince, O da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Abdurrahman Bin Avf Hazretleri

Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ashab-ı kiramın büyüklerindendir. Cennet'le müjdelenen on kişiden ve ilk Müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Babasının ismi, Avf bin Abd-i Avf, annesinin ismi Şifa binti Avf'tır. Soyu, dedelerinden Kilab bin Mürre'de Rasulullah (sav) Efendimizle birleşmektedir. Müslüman olmadan önce ismi Abd-i Amr, Abdülkabe veya Abdülharis idi. Müslüman olduğu zaman Peygamber Ef...

NEFSİN HASTALIKLARI / İçki ve Uyuşturucu Maddeler

Kur'an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde hamr kelimesi geçer. Hamr = alkollü içkidir. İçki ve uyuşturucu maddelerin çeşitli hastalıklara yol açtığı, aklı azalttığı, karaciğeri bozduğu, beyni ve sinirleri harap ettiği, ilmi olarak defalarca tespit edilmiştir. Bir kimse, Müslüman olmasa bile, sağlığa olan zararından dolayı içki ve uyuşturucu maddelerden uzak durmalıdır! Müslüman ise Allah’ın haram kıl...

NEBİLER SİLSİLESİ / Musa Aleyhisselam ve karun

Musa Aleyhisselam devrinde firavunun ve askerlerinin dışında helak edildiği bize bildirilen bir başka kişi ise karundur. Kuran'a baktığımızda, karunun hem Musa Aleyhissemanın kavminden (yani israil soyundan) olduğunu hem de Mısır'da büyük bir mülke sahip olduğunu görürüz. Karun, Hazreti Musa’nın amcası veya amcasının oğlu idi. Tevrat’ı, Musa (as)'dan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi. Haz...

Muhiddin Arabi Hz.lerinden Nasihatler/ FÜTUHÂT-I MEKKİYYE'DEN

AMELLER VE İLAHİ RAHMET Gönlünde daima hayırlı ameller yapma düşüncesi bulunsun. Bu hayırlı amelleri yapamasan da iyi niyet taşımaktan geri durma. Ne zaman gönlünde kötü bir düşünce zuhur ederse, Allah için onu terk etmeye azâmî gayret göster. Ancak ilahi takdir onu yapmanı murad etmişse, tedbir alsanda artık bir faydası kalmaz. Şayet böyle bir durum yoksa, bu kötülüğü yapmadığın için sana bir ...

SULATANLARIN SOFRASI/ ŞEYH SADİ ŞİRAZİ’NİN SOHBET MECLİSLERİNDEN

Minnet (yani verdiği nimetlere, yaptığı iyilik, ihsan ve lütuflara karşı borçlu olmak), O Yüce ve Eşsiz Allah'a mahsustur ki buyruklarını tutmak kendisine manevi yakınlığa sebep olur ve şükredildikçe nimetlerini bollandırır....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Sevgi Nedir?

Anlatıldığına göre adamın biri çöl ortasında yürürken gözünün önüne çirkin bir yüz dikilir. Adam «Sen kimsin?» der. Çirkin yüz «Ben senin çirkin amellerinim», diye cevap verir. Adama «Senden kurtulmanın yolu nedir?» diye sorar. Adam «Peygambere salât-ü selâm getirmektir.»...

MESNEVİ'DEN / Şu Tenimiz Can Çocuğuna Gebedir

Aslında bazı ruhlar, dünyaya gelmeden önce ayıplarla, suçlarla dolu idiler. Fakat ana rahminde bulundukları için insanlardan gizli idiler. Böylece ruh kaza ve kader hükmüne boyun eğer, daha ezel meclisinden, bu âleme ayıplı bir ruh olarak seyreder. “Kötü kişi anasının karnında iken kötüdür.” Fakat bu gibilerin halleri, bedenlerindeki belirtilerden anlaşılır, bilinir....

HİKMETLİ SÖZLER / 44. Sayı

“Bir Müslüman, Allah-ü Teâlâ'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah-ü Teâlâ da onu o derece azîz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir.” İbrahim Havvas Hazretleri “Darlıkta, bollukta, sevinçli zamanında, üzüntülü vaktinde sana infakı (kazancından yoksulları faydalandırmayı) tavsiye ederim. Yoksulun her an ve her zaman yardımına koşman, Allah i...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Osmanlı döneminde yetişmiş, zahiri ve bâtıni ilimleri en ince hususiyetlerine kadar zatında ikmâl etmiş, muazzam bir bilgin, müstesna bir âlim ve Allah’ın sadık kullarından yüce bir evliyadır. Babası Hasankaleli Derviş Osman, onun babası Mahmûd oğlu Molla Bekir'dir. Annesi Hasankale'nin Kındığı köyünden ve sâdâttan olup Şeyh oğlu diye tanınan Mahmûd kızı Şerife ...