106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Kalp ile İşlenen Günahlar Nelerdir?

Hep evinde duran veya hasta olup dışarı çıkamayan kimse de günah işleyebilir. Kalp ile işlenen altmıştan fazla günah vardır. Bunlardan bazıları kısaca şöyledir: Tul-i emel, zevk sürmek için çok yaşamayı istemektir. Tul-i emelin sebepleri, dünya zevklerine düşkün olmak ve ölümü unutmak; sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tul-i emelli olan kişi, ibâdetlerini vaktinde yapmaz, tövbeyi terk eder. Ka...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Sa'd bin Ebî Vakkas Hazretleri

Künyesi Ebi Vakkas olan Sa'd, Allah'a ve Resulü’ne iman eden beşinci Müslüman olmuştur. Cennet’le müjdelenen on sahabeden biridir. Medine döneminde müşriklere karşı ilk oku atan sahabe ve Allah (cc) yolunda ilk kan döken sahabe olma şereflerine nail olmuştur. Rasulullah (sav)'ın bütün gazalarına katılmış, özellikle Bedir'de büyük yararlılıklar göstermiştir. Allah Resulü (sav), başka hiçbir sahabes...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (Ks) Hazretlerinin Maneviyatı Ve Tasarrufu

Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretleri (cc) âlemdeki manevi ve ruhani düzenin korunması, hayırların temini, kötülüklerin giderilmesi için; sevip razı olduğu bazı kullarını görevlendirmiştir. Bunlar; “Ey Habibim! Senin ümmetinin âlimleri, takva olanları, Beni İsrail Peygamberleri muadilidir”, buyrulduğu üzere, çok mübarek ve manevi selahiyetli zatlardır. Bu zatlar; Allah’ın (cc) yeryüzünü kendilerine mu...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / İlk Sema Eden Ebu Bekir-İ Sıddık Efendimiz

Peygamber (sav) Efendimiz Mekke’de ki zalimlerin zulmünden Medine’ye hicret ederken yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir (ra) ile Sevr Mağarası’na girdiler. Hazreti Ebu Bekir (ra) kendilerini arayan müşriklerin Peygamber Efendimize zarar vereceğinden korkmaya başladı. Rasulullah (sav) Hazretleri:...

KISSADAN HİSSE / Sözün Sahibi Sen Değilsin!

Sözün Sahibi Sen Değilsin! Bir gün yorgun yatan Muaviye sabah namazına uyanamadı. Namaz geçmek üzereyken tanımadığı biri onu ayağından çekip uyandırdı. Muaviye bu hale taaccüb etti ve sordu; - Sen de kimsin ve Beni ne amaçla uyandırdın? Beriki:...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Mecîd

El-Mecîd قَالُوا اَتَعْجَبينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَب...

SULTANLARIN SOFRASI / Mevlana Hz.'lerinin Sohbet Meclisinden

Ey Müslümanlar! Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, Peygamberlerin keremlisi Hz. Muhammed Mustafa (sav)'i beşeriyetin kurtulması için gönderdiğinde O şanı yüce Peygambere şöyle buyurdu; “Ey Rasulüm! İnsanları Rabbinin yoluna (İslam'a) hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de bu emir doğrultusunda; Allah'ın takvasıyla, sözün doğrusuyla, ahd...

AYIN KONUSU /Kerem ve Fazilet Membâı Muhammed-ül Mustafa (sav)

Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin, âlemlere rahmet ve bütün insanlığa örnek olarak göndermiş olduğu, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed-ül Mustafa (sav)’in dünyaya teşrifleri münasebetiyle bu sayımızda, O’nun faziletlerinden ve kemâlatından bahsedeceğiz inşallah... Mevzuya başlarken bütün okurlarımızın Mevlid Kandilinin hayırlara vesile olmasını niyaz eder, Aşk Eri Mevlana’mızın gönüller yakan iltica...

HİKMETLİ SÖZLER / 41.Sayı

“Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.” Hazreti Ali Kerremallahu Veche “Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir.” Cafer bin Muhammed Hazretleri...

İLMİHAL / Giyilmesi ve Kullanılması Gerekli ve Caiz Olup Olmayan Şeyler

- Her Müslüman için avret yerlerini örtecek şekilde sıcaktan ve soğuktan korunacak kadar elbise giymek farzdır. Bu elbiselerin etekleri, erkeklerde bacakların yarısına kadar, kadınlarda ayaklarının yüzlerine kadar uzamalı, kollar da parmak uçlarına kadar uzun bulunmalıdır. Erkeklerin elbisesi kırmızı veya sarı olmamalı, siyah veya beyaz renkte olmalıdır. Bu renkler müstehaptır. Yeşil renk de s...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Ümmü Ruman (R.A) Hazretleri

Allah-u Teâlâ’yı sevmek; sevdiklerini sevmek, sevmediklerinden Allah için nefret etmektir. Allah-u Teâlâ’yı sevmek; O’nu razı edebilmenin kaygısını taşıyabilmektir. İşte kıymetli okurlar bu ayki sayımızda ömrünü bu kaygıyla geçiren bir mümine annemizden daha bahsedeceğiz. Evladı, Cenab-ı Hak tarafından ahir zaman Peygamberine zevce olarak seçilmiş bir anneden… Ümmü Ruman’dan bahsedeceğiz inşal...

ÂDÂB-I MUAŞERET / Tartışma Adabı

“(Rasûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!” (Nahl; 125) Her insanın ayrı düşünceleri, ayrı dünya görüşleri, ayrı duyguları, ayrı istekleri vardır. Tartışma gayet insânî ve medenî bir haldir. Tartışma ya da eski dilde münazara, birbirine aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulmasıdır. ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Şüphe

“Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” (Hucurat; 15) İslam'ın temelini Tevhid inancı oluşturur. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, insanları Allah (cc)'ın birliğine inanmaya, yani Tevhid'e çağırmışlardır. İmanın temelinde Tevhid inancı vardır. Kur'an-ı...

MESNEVİ'DEN / Mânevî Neşeyi Ve Kendinden Geçiş Hâlini Câhillerden, Anlayışsız Kişilerden Saklamak Gerekir

-Kendini gizleyen ermişlerden Hâkim Senâî Hazretlerinin şu sözüne dikkat et: “Nerede Mansur şarabı içti isen, oraya baş koy, yat. Çünkü meyhaneden çıkıp yolunu kaybeden sarhoş, çocukların maskarası olur. O böyle düşe kalka giderken, çocuklar peşine düşerler. Çocukları onun sarhoşluğundan, içtiği şaraptan aldığı mânevî zevk ve neşeden haberleri bile yoktur. Sarhoş ise sağa sola yalpa vurur. Bazen y...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Emir Sultan Hazretleri

Emir Sultan Hazretleri ile Fâtıma Sultan'ın evlenmelerine karar verilince, Fâtıma Sultan’ın, kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağası ile Emir Sultan'a gönderildi. Emir Sultan Hazretleri, bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, dervişleri ile sohbet etmekte idi. Harem ağası içeri girip; "Valide Sultan'dan." diyerek, bohçayı Emir Sultan'a verdi. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sulta...

TASAVVUF / Şeytanın Hileleri

Şeytanın, insanın kalbine kuruntu sokarak ibadetini bozmaya çalıştığı yollar yedi tanedir: 1- Şeytan kişinin ibadet yapmasını engeller, terk ettirmeye çalışır. İbadetin önemini bilen, ben buna muhtacım, bu dünyaya, ahirete hazırlık yapmak için geldim. Bu da sâlih amelle olur der ve bu kuruntuyu gönlünden atarsa, bu defa şeytan şu hileye başvurur. 2- “Bari birkaç gün şu âlemin zevk ve sefas...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizin İnfâkı

İnfak, önemine binaen hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadisi şeriflerde en çok teşvik edilen ve faziletinden bahsedilen ibadetlerdendir. Cenab-ı Hak, kullarına bir lütuf olarak infak ve hayır yollarını geniş tutmuş ve kolaylaştırmıştır....

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Musa Aleyhisselam (3.Bölüm)

Asiye Validemizin Şehit Edilmesi Musa Aleyhisselama iman edenler arasında yer alan kişilerden biri ise, bizzat firavunun eşiydi. Firavun ile birlikte pek çok dünyevi nimetin içinde yaşayan bu şerefli hanım, Allah'a iman ederek hem bu nimetleri terk etmeyi hem de firavun tarafından şiddetli bir belaya uğramayı göze almıştı. Bu, kuşkusuz çok samimi ve derin bir imanın göstergesidir. Nitekim Allah...

BELDE SULTANLARI / Malatya

BORANLI MUSTAFA BABA HAZRETLERİ Boranlı Mustafa Baba Hazretleri, Malatya velilerindendir. 1884 veya 1885 (H.1302)'de Malatya'nın Boran köyünde doğdu. 1968 (H.1388) senesinde vefat etti. Abdullah Fahri Baba’nın yetiştirdiği meşhur zatlardan ve O’nun halifelerindendir....