106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Mevlana Hazretleri

Yaşatan ve öldüren, aziz ve zelil eden, bütün mahlûkat üzere hiç şüphesiz tasarruf eden Mevlayı Zülcelâl Hazretleri, insanoğlundan bir kısmını, İlahi sırlar ile donatarak yüceltmiş ve zatına yakın kılmıştır. Ayeti kerimede Cenab-ı Hakk, “İyi bilin ki Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette d...

TASAVVUF / Kadere Teslimiyet

Kader başa geldiği zaman gönderene kafa tutmak, inancı öldürür, tevhid -Allah'ı birleme- nurunu söndürür, tevekkül ve ihlâsı yok eder. Îman sahibinin kalbi, “niçin ve neden oldu” gibi sözleri bilmez. Belki “şundan veya bundan oldu” gibi yersiz lafları da dile getirmez. Bildiği tek şey vardır, o da başına gelen bir şeyi; “Baş üstüne, hoş geldi, sefalar getirdi!” diye karşılamaktır....

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Naki Hazretleri (2.Bölüm)

Onu sevenlerden İsa bin Feth anlattı: "Biz hapishanedeyken Hasan bin Ali Askerî yanımıza girdi. Bana buyurdu ki: "Ey İsa; Senin ömrün altmış beş yaşını bir ay iki gün geçti." Hakikaten doğum tarihim yazılı olan kâğıda baktığım zaman O'nun dediği gibi olduğumu gördüm. Bana; "Senin çocuğun oldu mu?" diye sordu. Ben de; "Hayır olmadı." dedim. Ellerini açıp; "Allah'ım! Buna, kendisine kuvvet verecek h...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (Ks) Hazretlerinde Muharrem Ayı Ve Aşure

Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin nadide dostlarından Emir Sultan Hazretleri, Osmanlıların kuruluş devrinde ve İslam'ın yayılmasında yaşayış ve sohbetleri ile kılıçtan daha ziyade etkili olan, insanların gönülden İslam'a bağlanmasına, guruplar halinde İslam'a girmesine, çağ açıp çağ kapayan sultanların yetişmesinde manevi şahsiyetleriyle yön veren ve tarihin akışının değişmesinde etkili olan evliyaullah...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Allah (cc) için Feda Edilmeyecek Hiç Bir Şey Yoktur

İbrahim (as) Cenab-ı Allah'a (cc); “Ya Rabbi! Eğer Bana bir erkek evlat verirsen, her şeyimi Sana feda edeceğim. En sevdiğimi feda edeceğim.” diye dua etti. Allah (cc) duasını kabul etti. Cenab-ı Allah Zülcelâl Hazretleri bunlara İsmail (as)'ı verdi. İsmail (as) Hacer Annemizden dünyaya geldi. Sare Annemizin ise çocuğu yoktu. İsmail (as) yedi yaşına gelmişti. Hazreti İbrahim ne kadar koy...

KISSADAN HİSSE / Ana Baba'nın Rızası

Malik bin Dinar Hazretleri hacca gitmişti. Hac günlerinin sonunda rüyasında denildi ki: — Ey Malik, müjdeler olsun, günahların affedildi. Seninle beraber haccedenlerin de günahları affedildi. Hepinizin haccı kabul edildi. Ancak Belhli Muhammed oğlu Abdurrahman'ın haccı kabul edilmeyip günahları affedilmedi. Uyanınca, halka Abdurrahman ismindeki şahsı sordu. Onu herkes tanıyordu, onun ibadeti...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-Hakim (cc)

Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan… Cenab-ı Hak buyuruyor: "O, Aziz, Hâkimdir." (Haşr Suresi, 24) el-Hakim (cc), Allah hüküm ve hikmet sahibidir, her işi yerli yerinde ve eksiksiz olandır manasına gelmektedir. Hikmet, en üstün ilimlerle en üstün hususları bilmekten ibarettir. En üstün ve en yüce şey Allah'tır! Gerçek “Hakîm” O'dur. Çünkü en yüce şeyleri en yüce ilimlerle bilen O'dur...

HİKMETLİ SÖZLER / 39.Sayı

"İnsanı Allah-ü Teâlâ’ya kavuşturan yol, Peygamber Efendimizin izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse, Allah-ü Teâlâ’ya kavuşmak yolunda, milyonlarca sene sıdk ve ihlâs ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır." Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri “Dervişliğin, talebeliğin şartları; kötü iş ve sözlerden sakınmak, harama bakmamak, iffetli...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Tsavvuf'i Eğitimde Sohbet Nedir

Sohbet; beraber bulunmak, arkadaş ve dost olmak anlamındadır. Peygamber, mürşit, muallim ve üstatla fiziki beraberlik “sohbet” kelimesiyle ifade edilmiştir. İmanla Hz. Peygamberi (sav)'i gören, O'nunla beraber bulunan ve bu imanla ölen” kimselere verilen “sahabe” adı, sohbet kökündendir. Hz. Peygamber (sav), ashabını sohbetle yetiştirmiştir. Sohbette hem sözlü eğitim, irşat ve tebliğ, hem de hâl e...

SELÇUKLU SULTANLARI / II. Süleyman Şah

II. Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Kılıç Arslan'ın büyük oğludur. II. Kılıç Arslan'ın en kuvvetli oğullarından biri olan Süleyman Şah Konya'yı ele geçirmek için plânlar yapmaya başladı. Kardeşlerine gönderdiği mektuplarda tahta çıktığı takdirde kendilerini bulundukları yerlerde melik olarak bırakacağını vaad etti. Böylece onların da desteğini sağlayıp Kayseri-Aksaray yolu ile Kon...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Musa Aleyhisselam

Hz. Musa (as)'ın Kendine Yardımcı Olarak Hz. Harun (as)'ı İstemesi Allah-ü Teâlâ, Musa (as)'a, iki büyük mucize ile birlikte peygamberlik vazifesi verdi. Dini tebliğ etmesini bildirdi. Bunun için de önce firavuna gitmesini emretti: “Firavun'a git! Çünkü o, iyice azdı.” (Tâhâ, 24) Bunun üzerine: ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Emir Sultan Hz.

Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin nadide dostlarından Emir Sultan Hazretleri, Osmanlıların kuruluş devrinde ve İslam'ın yayılmasında yaşayış ve sohbetleri ile kılıçtan daha ziyade etkili olan, insanların gönülden İslam'a bağlanmasına, guruplar halinde İslam'a girmesine, çağ açıp çağ kapayan sultanların yetişmesinde manevi şahsiyetleriyle yön veren ve tarihin akışının değişmesinde etkili olan evliyaullah...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin (sav) İbadet Hayatı Abdestin Faziletlerine Verdiği Önem

Oruç, insanın manevi yönünü güçlendiren ve sahibini, meleklerin bile gıpta edeceği takvaya ulaştıran çok önemli bir ibadettir. İnsan, bu takva sayesinde Cehennem ateşinden korunmuş ve Cennet'e yaklaşmış olur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî) ...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Rabiatül Adeviyye Annemiz (2.Bölüm)

Rabiatül Adeviyye namaza durduğu zaman Mevla'nın huzurunda öyle bir dururdu ki kendini unuturdu. Bir defasında namaz kılarken gözüne bir kamış saplandı; namazda bunu hiç fark etmedi. Namaz bitince oradakilere; "Gözüme bir bakın. Galiba gözüme bir şey mi girmiş?" dedi. Baktılar kamış parçası gözüne saplanmıştı. Güçlükle çıkardılar....

MESNEVİ'DEN / Yaz Mevsiminin Yeşilliklere, Ruhun Da Bedene Seslenmesi

-Bahar mevsimi gelince, yeşillikler; “Biz kendiliğimizden yeşerdik, sevinçliyiz, gülüyoruz, pek güzeliz.” derler. - Yaz mevsimi onlara der ki; “Ey varlıklar, ben geçip gidince halinizi görürsünüz.” -Beden de güzelliğiyle övünür, nazlanır durur. Çünkü onda gücünü kuvvetini, kolunu kanadını gizlemiştir. -Ruh bedene seslenir de der ki: “Sen de kim oluyorsun? Ey süprüntülük, bir iki gün benim...

NEFSİN HASTALIKLARI / Taassup (Bağnazlık)

İslam dini, akla hitap eden ve aklın güzelce işletilmesini isteyen bir dindir. Yüce Rabbimiz, İslam dininin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim için; “Bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (En'am, 6/155) buyurarak bu dinin, böylesine yüce bir kitaba dayandığını bildirmektedir. Allah kelamı olan bu yüce ...