106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Kıyâmet Gününe Hazırlanmak

Hz. Peygamber (sav) Efendimizin şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "Cebrail Bana dedi ki: Allah, kullarından ancak merhamet ile davrananlara merhamet eder.", " Yeryüzündekilere merhamet et ki, gökyüzündekiler de sana merhamet etsin" Ey Rabbinden rahmet isteyen kişi! Onun değerini bir ölç. Zira o şu an senin elinde. Onun değeri nedir? Rabbinin rahmetinin değeri, senin O'nun yarattıklarına karşı me...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hasan-ı Basri Hazretleri

Tasavvuf yolunda kısa zamanda ilerleyip manevi derecelere yükselen Hasan Basri Hazretleri hiçbir zaman halktan bir şey kabul etmedi. Ancak üstadı Muhsin Ali Hazretlerinin izni ile vaaz edip, talebelerini yetiştirdi. Hazreti Ali Efendimiz, halifeliği sırasında şehir şehir dolaşıp, halkını bizzat ziyaret edip dertlerini dinlemeyi kendisine âdet edinmişti. Nerede bir şeyh veya vâiz görse veya duys...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (Ks) Hz.Lerinde Abdestin Önemi

Cennet Mekân Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri, sohbetlerinde ve bizlere yapmış olduğu nasihatlerde abdestin ehemmiyetini şu şekilde ifade buyururlar: Abdullah Baba (ks) Hz.leri namaz hakkında konuşurlarken işe önce taharete dikkat edilmesi noktasından başlar, taharet hususuna önem arz ederdi. Kendisinin bu noktada bizlere bazı telkinl...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Tarikatı Sorma Müderristen, Âlimden! Kavvas Olup, Allah’ı Seven O Derya’ya Dalandan Sor!

Abdullah Baba (ks) Aziz Hazretleri bir gün Sivas’a gittiklerinde tarikatlara karşı gelen bir camii imamı ile aralarında şöyle bir sohbet geçmiştir: Abdullah Baba (ks) Hazretlerinin Sivas’ta tanıdığı bir kişi vefat eder, cenazesi için Abdullah Baba Hz.leri Sivas’a gider; O caminin imamının da;...

KISSADAN HİSSE / Şeytanın Düşmanlığı

İsrailoğlulları arasında biri vardı. İbadethanesinde sürekli ibadet ederdi. Duası makbul bir kimse idi. İnsanlar hastalarını ona getirirler, hastalar onun duasıyla Allah'tan şifa bulurlardı. Bir gün iblis şeytanlarını çağırdı ve sordu: Bu âbidi kim yoldan çıkarabilir? O sizi artık aciz bıraktı. Ona bir şey yapamıyorsunuz. Şeytanlardan bir ifrit dedi ki:...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Mucîb (Cc)

Dilek ve dualara karşılık veren kendine yalvaranların isteklerini veren… “Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.” (Hûd/61) Noksan sıfatlardan münezzeh Rabbimiz insana şahdamarından daha yakındır. Allah, dilek ve dualara hemen icabet eder. Öyle ki bir kimse dua ettiği zaman onun duasına karşılık verir. Allah'tan kendisine ve Rasulü’ne itaat etmekle bize icabet etmesini niyaz ediy...

SELÇUKLU SULTANLARI / Sultan Melikşah

Sultan Melikşah ya da diğer adıyla Şahinşah Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarındandır. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ın büyük oğlu olan Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olan Melikşah ile karıştırılmamalıdır. Melikşah'ın babası I. Kılıç Arslan 1107'de Musul'u ele geçirmeyi başarmış ancak Büyük Selçuklu kumandanı Emir Çavlı, Artukoğlu İlgazi ve Suriye Meliki Rıdvan'ın...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Tefviz nedir

Tefviz; işleri Allah’a (cc) havale etmek demektir. Tefviz (işi Allah'a havale etmek) hususunda iki ince nokta var: Birincisi: İşlerden en hayırlısını seçmektir. Ancak bu cihanın her zerresine vakıf olan ve bütün işlerin hâl ve durumunu ve hepsinin gizliliklerini bilen kişiye yakışır. Yoksa yani bu vasıfları taşımayan kişinin hayırlı ve faydalıdır diye seçtiği şey şer olabilir. Bu neye benze...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Musa (as)

“Andolsun Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.” (İbrahim Suresi, 5) Kuran'da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber ise Hz. Musa Aleyhisselam’dır. Tam 34 surede Hz. Musa (as)’dan bahsedilmektedir. Kuran'ın üç ayrı büyük sur...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Naki Hazretleri

İmam Ali Naki Hazretleri bir gün şöyle buyurdu: “Kavun yemek cüzzam doğurur.” Bir adam: "Mü’min kırk yaşından sonra delilik, cüzzam ve baras(Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık)tan emanda değil midir?" dediğinde şöyle buyurdular: “Evet, öyledir. Fakat mü’min de eğer kendisine güvence verenin emrinden çıkarsa, emre aykırı davranmanın cezasına ç...

MESNEVİ'DEN / Gönlünde bulduğun manevi zevkten ötürü gurura kapılma Kendini görme! Kendini birşey sanma!

Kardeşim, gönlünde buldukların, sana akıp gelen hikmet, güzel duygular, manevi zevkler senin değildir. Abdalın yani bir velinin himmetidir. Bu duygu sana eğreti olarak verilmiştir. Bir velinin kitabını okudun sözlerini duydun mu, gönül evi kendinde bir nur bulmuştur. Ama bu nur evi çok aydınlık olan komşundan gelmektedir....

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin (Sav) İbadet Hayatı Abdestin Faziletlerine Verdiği Önem

"(Resûlüm) de ki: Hiç şüphesiz benim namazımda ibadetlerim de hayatım ve ölümüm de Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." (En'âm 6/162) Allah Rasulü (sav)'in ibadet hayatı, Kâinatın Yaratıcısı'nı tefekkür ile başlamış, iştiyak, teslimiyet, muhabbet ve hasretle yoğrulmuş ve bin bir türlü güzelliklerle bezenmiştir. Kulluk şuuru en yüksek seviyede olan Rasulullah (sav) Efendimiz, ihsan üzere (Allah...

TASAVVUF / Gece Namazına Kalkmanın Fazilet Ve Değeri

Gece Namazına Kalkmanın Fazilet Ve Değeri Allah (cc) buyuruyor ki: “Hiç şüphesiz, Rabb'in senin ve yanındakilerden bazılarının; gecenin üçte ikisinden biraz eksik veya yarısı yahut üçte biri kadar ayakta kaldığını bilir. Gece ile gündüzü Allah düzenler, sizin onu saymayacağınızı bilir ve bunu size bağışladı. ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Tahakküm (Zulüm ve İşkence)

“Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara; 229) Tahakküm; hak yemek, eziyet, işkence ve baskı kullanmak, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak söz ve fiilde aşırı gitmek demektir. Kur'ân-ı Kerim’de üzerinde en çok durulan kavramlardan biri şüphesiz zulümdür. Âlimler zulmü üç kısım halinde incelemişlerdir:...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Rabiatül Adeviyye Annemiz

Rabiatül Adeviyye veli hanımlardan olup tâbiindendir. Dindar bir babanın fakir çocuğu olarak dünyaya gelen Rabia’nın babasının ismi İsmail’dir. Babası İsmail'in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Rabia (dördüncü) koydu. Babası çok fakir olduğundan Rabia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzun oldu. Efendisine; "Filân komşuya gidip, bir...

HİKMETLİ SÖZLER / 37.Sayı

“Varlığı sence küçük görülen ve göze batmayan ibadet, aslında kalplerin dirilişi için en çok ümit verici ibadettir.” Ataullah İskenderî Hazretleri “Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider!” Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri...