106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Namaz

Beş vakit namaz vardır ki Allah Teâlâ onları kullarına farz kılmıştır. Bu namazların hakkını hafife almayarak ve hiç birini zâyi etmeyerek edâ eden kimse için, cennete girmesi hususunda Allah'ın va'di vardır. Bu beş vakit namazı edâ etmeyen kimse içinse Allah nezdinde herhangi bir va'd yoktur. Allah onu dilerse azaba dûçâr eder; dilerse de cennete dâhil eyler....

TASAVVUF / Şefaat

Şefaat kelime manası olarak, birisinin işi için aracı olmak, hatır ve yetkisini kullanarak darda kalan kimseyi sıkıntıdan kurtarmaktır. Dinimizde şefaatin varlığı net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber (sav) Efendimizin hadis-i şeriflerinde beyan edilmiştir. Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin izni ve müsaadesi ile Rasulullah (sav) Efendimiz, evliya, âlim, şehit ve kısacası hayırlı ki...

MESNEV'DEN / Keramet Ağacı

Ülkenin birinde bir bilgin masal olarak, ''Hindistan'da bir ağaç var, ağacın meyvesinden yiyen, ne ihtiyarlar ne de ölür'' dedi. Ülkenin padişahı, bu sözü sadık bir dostundan duydu. Söylenileni gerçek zannederek, o ağacın meyvesine âşık oldu. Bu ağacı bulması ve meyvesini getirmesi için değerli adamlarından birini Hindistan'a gönderdi. Padişahın adamı, Hindistan ve çevresinde o ağacı bulmak için, ...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimiz'in İlâhî Ölçülere Riâyeti

Peygamber Efendimiz'in İlâhî Ölçülere Riâyeti İlahi Emirleri Uygulamadaki Titizliği “Allah’a yemin ederim ki Ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve O'na en saygılı olanınızım.” (Buhârî) İlâhî ölçüler, Cenâb-ı Hakk'ın Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam Efendimize vahiy yoluyla bildirdiği, dünya ve ahirete ait hükümlerdir. Rasulullah (sav) Efendimizin peygamber olarak gönderilmesinin hikme...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Muhammed Taki Hazretleri

On iki imamın dokuzuncusu, İmam Muhammed Taki Hazretleri tanınmış büyük velilerdendir. Künyesi, Ebû Câfer, ismi Muhammed Cevâd bin Ali bin Mûsâ Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Zeynelâbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib'dir. Takî lakabı ile meşhurdur. 810 (H. 195) tarihinde, Recep ayının onunda Medine’de dünyayı şereflendiren İmam Muhammed Taki Hazretleri, 835 (H.220) yılında Zil...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Mâruf-İ Kerhi Hazretleri

Mâruf-İ Kerhi Hazretleri Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretleri bazı kullarını seçer ve sever. Onların üstüne nisan yağmuru gibi nimet yağdırır ki Mâruf-i Kerhi Hazretleri bu ulvi şahsiyetlerden biridir. Müslümanların mübarek hayatlarını örnek aldığı maneviyat büyüklerinden olan Mâruf-i Kerhi Hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak 815 (H.200) senesinde Bağdat'ta vefat ettiği rivayet edilm...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (Ks) Hazretleri İrşad Postuna Oturuyor

Âdem (as)’dan beri devamlı olan ve kıyamete kadar da devam edecek olacak olan, Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin lütfu ilahisiyle, ümmeti İrşada vazifeli nadir şahsiyetlerin günümüz halkası Abdullah Baba (ks) Hazretleri bu nurlu yolun yolcusu, Resulü Kibriya denizinin bir incisi İki Cihan Serveri’nin hakikat bahçesinin bir gülüdür. Doğuşundan beri bir Ulül Âzam evliyadır. Kendisinde daha çocuk yaşta ...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Atike Binti Abdulmuttalip

Hazreti Atike Binti Abdulmuttalip Hazreti Atike binti Abdulmuttalip Rasulullah (sav) Efendimizin öz halasıdır. Bedir gazvesi öncesi bir rüya görmüş ve bu rüyadan sonra Müslüman olmuştur. Annesi Fatıma binti Amr, babası Efendimiz (sav)’in dedesi Abdulmuttalip’dir. Nesebi şöyledir: Âtike binti Abdülmuttalib, bin Hâşim, bin Abdimenaf, bin Kusayy, bin Kilâb, bin Murre, bin Kâ’b, bin Lüeyy, bi...

NEFSİN HASTALIKLARI / Münakaşa

“Andolsun biz bu Kur'ân'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Ama insan, tartışmaya her şey­den daha çok düşkündür.” (Kehf: 54) Bir konu hakkında, hep kendini haklı göstermek için karşısında konuşan kimsenin kalbini kıracak şekilde sözü uzatmak ve gönül incitmek, kötü bir huydur. Böyle davranışlara münakaşa denir. Münakaşa etmenin, insanlarla çekişmenin birçok zararı vardı...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Abdullah Baba Hazretlerinin Dilinden Somuncu Baba

Şunu bilmenizde fayda var. Münafıkların içerisinde yetişir evliyalar. Çünkü bir insanı herkes severse bu o adamın münafıklığındandır. Bir insanı kimse sevmezse bu da o adamın kötülüğünden, cahilliğindendir. Bazı insanlar sever bazısı da sevmezse bu o insanın müminliğindendir. Çünkü doğru söylediği zaman doğru olan insanlar sever, eğriler sevmez. Münafıklar doğru söyleyene de eğri söyleyene de ...

NEBİLER SİLSİLESİ/ Hz. Yusuf Aleyhisselam (3.Bölüm)

Yusuf Aleyhisselamın Erzak Almaya Gelen Kardeşi ve Güzel Planı Yusuf Peygamber Mısır'ın hazinelerinden sorumlu olmuştu. Bir süre sonra O’nu kuyuya atan kardeşleri ticaret yapmak amacıyla Mısır'a gelmişler ve Yusuf Aleyhisselamın huzuruna getirilmişlerdi. Ancak kardeşleri Yusuf Aleyhisselamı tanımamışlar; Yusuf Peygamber ise onları hemen tanımıştı. Bunu fark eden Yusuf Aleyhisselam onlara son de...

KISSADAN HİSSE / İlmi Zahir İle İlmi Batın Arasında ki Fark

Tefsîr-i Kebîr´in müellifi büyük âlim Fahreddîn Râzî Hazretleri ile maneviyat büyüklerinden Necmüddîn-i Kübrâ (ks) hazretleri aynı asırda yaşamıştır. Her ikisi de 13. asrın ortalarında Doğu´da yetişen güzîde âlimlerimizdendir. ...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Hasib (Cc)

“Allah hakkıyla hesap sorucu olarak yeter.” (Nisa; 6) "Kulların yaptıklarını muhasebeye tâbi tutan..." "Amellerin karşılığını verme hususunda kâfi olan..." “Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.” (Ahzâb/39)...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Herkes rüya tabir edebilir mi

Rüya tabir etmek Allah (cc) vergisidir. Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Hatta ulemanın rüya tabiri hususunda yazdıkları bir kısım eserlerden hareket ederek rüyaları tabir etmek dahi doğru değildir. Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri: Eğer o kitaplardaki formüllerin usulü bilinirse, bunda bir sakınca yoktur. Yoksa onlar rüyayı yorm...

HİKMETLİ SÖZLER / 33. Sayı

“Dünya sana yöneldiği zaman ondan infak et! Çünkü o, infak etmekle yok olmaz. Dünya senden uzaklaştığı zaman ondan infak et! Çünkü o senin elinde kalmaz.” Hazreti Aliyyel Murtaza (kvc) “Akıllı bir kimseye gereken, zamanını bilmek, dilini korumak ve kendi hâline yönelmektir.” Vehb b. Münebbih Hazretleri...