106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / İbadet

İnsanı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, yarattığı insanın kendisini tanımasını ve zâtına ibadet etmesini emretmiştir. Bunun yanında Cenab-ı Hakk, kötülüklerden ve azabından ibadetler vesilesiyle kurtulabileceğimizi bildirerek, bizlere ibadetler hususunda titiz olmamız gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla bir kul, Rabb'ine, kendisine Iütfettiği sayısız nimetl...

TASAVVUF / Sohbet

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin, vesselatü vesselamü ala rasulina ve nebiyyina ve şefîina Muhammed. Ve alâ âlihî vesahbihi ecmâîn. Euzü billâhimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim.“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk” (Maide/48) sadekallhülazim…“Hamd Âlemlerin Rabbi” bütün övgülerin ve kemal sıfatların sahibi, âlemleri yoktan var eden, yaşatan ve kemale erdiren, Rahman ve Rahi...

MESNEVİ'DEN / Aslanın Adaleti (2.Bölüm)

Anadan doğma kör ve alaca illetine tutulmuş kişiler nedir ki? Onları bir tarafa bırak; ölü bile O, Aziz Allah'ın izniyle dirilir. Ölüden daha ölü yokluk bile, O'nun vâr etme avucunda çaresiz kalır (varlığa bürünür). “O, her gün bir iştedir.” ayetini oku da O'nu katiyyen işsiz-güçsüz bilme. En az işi bu dünyaya her gün üç bölük asker yollamasıdır. Bir bölük asker, rahimde (çocukların) yetişip ye...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah Efendimizin Allah'a Karşı Muhabbeti

Muhabbetullah, Allah-ü Teâlâ'nın kemâl ve cemalini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan İlâhî bir nurdur. Bu muhabbet ile insan ruhu, kederlerden ve hüzünlerden kurtulur. Safi neşe ve huzura kavuşur. İnsan ruhunu erdeme ulaştıran sebeplerin en sağlamı, Allah sevgisidir. Nebiyyi Zîşân Efendimizin Allah-ü Teâlâ'ya duyduğu muhabbet, idrak ve ifade edemeyeceğimiz derecede engin ve nihayetsizdir. ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Rıza (ra) Hz.(2.Bölüm)

Tüccarın biri dil tutukluğundan dolayı güçlükle konuşurdu. Kendi kendine; "İmam-ı Ali Rıza Hazretleri Peygamber (sav) Efendimizin evlâtlarındandır. Huzuruna varayım da benim dilime bir ilâç tavsiye etsin." diye düşündü. O gece rüyasında İmam Ali Rıza Hazretlerini gördü. Kendisine, "Kimyon, sa'ter ve tuzu, su ile karıştır, iki üç kere ağzında çalkala şifa bulursun." buyurdu. Sabahleyin uyandığında ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Ebu Bekir Şiblî Hazretleri

Bir gün, Ebu Bekir Şiblî Hazretleri; "Allah! Allah!" deyip duruyordu. O sırada bir genç; "Niçin Lâ İlâhe İllallah, demiyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Ebu Bekir Şiblî Hazretleri derin bir ah çekerek, "(Lâ ilâhe) der de (İllallah) diyemeden vefat ederim diye korkuyorum." dedi. Bu sözler gence çok dokundu ve orada bir ah çekerek vefat etti. Bunun üzerine gencin yakınları ve vârisleri, Ebû Bekir Ş...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Çorumlu Hacı Mustafa Efendi (ks) Hazretlerinin Vefatı

Çorumlu Hacı Mustafa Efendi (ks) Hazretlerinin yaşı ilerlemişti. Bu dönemde mübarek bize şöyle bir hadise anlattı: ─Bir gün Çorum'da, dervişlerle sohbet ediyorduk. Bir ara içeriye Yusuf Aleyhisselamın girdiğini gördüm. Oysa gelen Azrail (as) idi. Mübarek, Yusuf (as) güzelliğinde bize göründü. Bir anda O'nu görünce şaşırdım, heyecanlandım. Kendi kendimi şöyle bir çi...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Halime Annemiz

Hazreti Halime Annemiz, Rasulullah (sav) Efendimizin sütannesi olmakla birlikte Peygamber Efendimizin nübüvvetten önce zuhur eden harikulade hallerine şahitlik etmiş ve bu haller hakkında bilgi sahibi olmamıza vesile olmuştur. Hazreti Halime Annemiz, fesahat ve belağatı çok düzgün ve şerefliliğiyle meşhur olan Benî Sa'd bin Bekr kabilesindendir. Babasının adı Ebî Züeyb es-Sa'dî'dir. Aynı kabiled...

NEFSİN HASTALIKLARI / Haksızlığa Uğramak

Şeytan, Allah'a isyan ettiği o günden beri, insanların Allah'a iman etmelerini engellemek için var gücüyle çalışmaktadır. Tek amacı insanlara Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini unutturmaktır. Bu sinsi düşman, amacını başarabilmek için türlü planlar kurmaktadır. Bunlardan biri olan 'haksızlığa uğrama psikolojisi', iman etmeyen veya imanı zayıf olan birçok kişinin çoğunlukla yaşadığı bir tavır boz...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Peygamberlerde Mucize Evliyalarda Keramet

Cenab-ı Allah mümin kullarının, salih kullarının kalbine nazar eder. Öyle ki; “Onunla beraber olurum!” buyuruyor. Cenab-ı Allah bizim cinsimizden, peygamberler gönderdi. Âdem Aleyhisselatü vesselam, Cennet'te ne kadar meyve, sebze, mahlûkat varsa, hepsinin ismine Allah'ın izni ile vâkıf olmuştur ki buna melekler bile vâkıf değildir. Böylece mucize-i nebi olmuştur. “Allah, Âdem'e bütün isi...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Yusuf Aleyhisselam

Yusuf Aleyhisselamın üstünlüğü sahip olduğu ahlakından ve Allah'a olan teslimiyetinden ileri gelmektedir. Henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen son derece olgundur. Küçük bir çocuğun kuyuya atılmasını iyi düşünmek gerekir. Şöyleki: Ayeti kerimede Yusuf Aleyhisselamın kuyunun derinliklerine atıldığından bahsedilmektedir. Burada en dikkat çeken noktalardan biri, Yakup Peygamberin Allah'a karşı te...

KISSADAN HİSSE / Dünyanın Zemmi ve Ondan Arınmak

Cenab-ı Celil ve Leys'ten rivayet edilir. Adamın birisi İsa Aleyhisselam ile arkadaş oldu. O'na: “Seninle beraber olup sana arkadaş olayım.”, dedi. İsa Aleyhisselam da adamı incitmeyerek kabul etti. Beraber yürüdüler. Bir nehir kenarına geldiler. Karınları da acıkmıştı ki oturup yemek yemeye başladılar. Yanlarında bulunan üç yufka ekmeğin ikisini yediler, üçüncüsü kaldı. İsa Aleyhisselam bu meya...

ESMÜL HÜSNA / El-Kebîr

Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu, pek büyük…'Ey azametinden dolayı akılların ulaşamadığı Ulu Zât!"Kebir, “kebere” kökünden gelmektedir ve büyük an­lamındadır. Genellikle, el-Alî ve el-Müteâlî isimleriyle bitişik kullanılmıştır....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Muaz Bin Cebeli Ağlatan Hadis-i Şerif

Rasulü Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz, Muaz bin Cebel (radıyallahu anh)'a bir tavsiyesinde buyurmuştur ki: -Sana bir söz söyleyeceğim, eğer onu unutmayıp mucibince amel edersen sana fayda verir. Eğer zayi edersen, Allah indinde hüccetin kalmaz. -Ya Muaz! Muhakkak ki Allah Tebareke ve Teâlâ semavat ve Arz'ı halketmeden evvel yedi meleği yarattı. Yedi...

HİKMETLİ SÖZLER / 31.Sayı

“İnsan kendini 'Kelime-i Tevhid' söylemeye, ‘La İlahe İllallah’ demeye alıştırmazsa, ölüm döşeğinde iken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur.” Gavsül Azâm Seyyid Abdülkâdir Geylânî (ks) Hazretleri “Bizim yolumuz üç şey üzerine kurulmuştur:...