106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah Dostu Mürşid-i Kamil

Azamet ve kibriyâsında bütün mahlûkatı kuşatan, kullarını irşat ve hidayete erdiren; "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi murad ettim. Beni bilsinler diye mahlûkatı yarattım." (kutsi hadis) buyurarak bütün mükevvenatı yaratan Allah-ü Teâlâ Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri; Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla bütün mahlûkatı kuşatmış, Muhammed-ül Mustafa Aleyissalatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyyes...

TASAVVUF / Rüyalara İtibar

Asrımızın Mânâ Sultanı, Muhterem Üstadımız Abdullah Baba (ks) Aziz Hz.leri rüya tabirini çok iyi bilir ve rüya sahibine, Kur’an ve Sünnet’ten aldığı ilhamla gereken izah ve açıklamaları yapardı. Üstadımız her hususta olduğu gibi rüya konusunda da Kitap ve Sünnet’te belirtilen açık beyanlara tabi olur ve bulduğu başka beyanları bu iki adil şahide sunmadan kabul etmezdi. Kendileri ‘ÜMMİ’...

MESNEVİ'DEN / Aslanın Adaleti

Bir aslan, bir kurt, bir tilki avlanmak için dağlara düşmüşler. Birbirlerine yardım ederek av hayvanlarını adamakıllı yakalamayı, onların yolunu kesmeyi kurmuşlardı. Üçü de beraberce o geniş ovada birçok av elde etmek niyetindeydiler. Aslan, onlarla beraber avlanmaktan utanmaktaysa da yine onları ağırladı, onlara yoldaş oldu. Böyle bir padişaha maiyetindeki asker, ancak zahmettir. Fakat bu “Toplul...

ÜSVE-İ HASENE / (sav) Efendimizin Allah’a Karşı Tâzimi

Tâzîm; bir varlığı kalpte büyük görmek, O'nun şan ve şerefini yüceltmek ve emrini bütün emirlerin üstünde tutmaktır. Allah-ü Teâlâ Hazretlerine tâzîm ise O'na, bu duygu ve hissiyatın en zirvede olanını tahsis etmektir....

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Rıza (ra) Hz.

Rıza lakabıyla tanınan İmam Ali b. Musa Hazretleri, yedinci imamın oğludur. (En meşhur rivayete göre) Hicret'in 148. yılında dünyaya geldi. Babası Musa Kazım (ra) Hazretleri vefat ettikten sonra, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin lütfu İlahiyesi ile imamet makamına ulaştı. ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Ebu Bekir Şibli Hazretleri

Mevlayı Zülcelâl ve Tekaddes Hazretlerinin, kâinatı ayağının tozuyla şerefyâb (şeref kazanan) kıldığı, Zâtına dost, Habibine vekil, ümmeti Muhammed’e de hidayet güneşi tayin ettiği evliyaullahın nadidelerinden olan Ebu Bekir-i Şiblî Hazretleri, Hicri üçüncü asırdaki irfan yıldızlarındandır. Asıl ismi Cafer olup, babasının adı Yunus’tur. Künyesi Ebu Bekir'dir. 861 (H. 247) senesinde Samarrâ'da doğd...

ABDULLAH BABANIN (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin İtikâfta Yaşadığı Manevi Haller

Abdullah Baba Hazretlerinin İtikâfta Yaşadığı Manevi Haller 1982 yılında üstadımın işareti ile itikâfa girdim. Yandım, piştim, kül oldum. Mânâ âleminde; Beni kıyma makinesine attılar ve orada kıyma haline getirdiler. Daha sonra, o kıyma haline gelen etin üzerinden silindiri geçirdiler. Kâğıt gibi dümdüz oldu. Daha sonra, onu bir fırına koydular; yaktılar, pişirdiler, kül haline getirdiler. Daha...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Sümeyye Annemiz

Son Mübarek Dinin, Son Mübarek Peygamberin İlk Şehidi… Hazreti Sümeyye Annemiz Rasulullah (sav) sevgisini canıyla kanıtlayan, Allah’ın Habibinin nasıl sevileceğini gösteren İslam tarihinin ilk şehidi, şehitlerin annesi… Öyle bir anne ki evladının gözü önünde acımasızca işkenceler karşısında şehit edilerek, hayatını imanına şahit kılmıştır....

NEFSİN HASTALIKLARI / Tembellik

Tembellik; tembelce davranma, çalışmayı sevmeme, çaba göstermekten, sıkıntıya katlanmaktan kaçma ve vücuttaki herhangi bir organın tıbbî fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık göstermesi gibi durumlar için kullanılır. Tembellik, bir isteksizliğin ve hareketsizliğin belirtisi olarak karşımıza çıkar. Bu, ölçüsüzlük ve itaatsizlik olarak da açıklanabilir. Çünkü bu tür insanların tutum ve davranışları...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Allah (Cc) Aldığımız Her Nefesten Soracak

Allah (cc) hak ve hakikati bilenlerden eylesin. Hamd-ü senalar olsun! Allah (cc) cümlemizden razı olsun. Umduklarımıza nail etsin. Korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. Âlemi İslam’a dirlik birlik beraberlik versin. Cemian Kur’an’a yapışmak nasip ve müyesser eylesin. Bizleri hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Son nefeste buyurun kelimeyi şahadet;...

NEBİLER SİLSİLESİ / (Hazreti Yusuf Aleyhisselam

Mevlayı Zülcelâl Hazretlerinin kullarına önder ve nur saçan kandiller olarak görevlendirdiği peygamberler silsilesinin, güzel cemali ile meşhur olan Yusuf Aleyhisselam, ibretlerle dolu bir hayat yaşamış, nice sıkıntı ve meşakkatlere göğüs germiştir. O’nun bu çetin hayat yolculuğu, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla birlikte başlamış ve hasret ve özlem ateşiyle devam etmiştir. Şöyle ki: Yu...

KISSADAN HİSSE / Sen Öyle Bir Sultan Olki

Himmet Dede adında, gönlünü Allah ve Rasulü'nün aşkıyla mâmur etmiş, mübarek bir zât var idi. Himmet Dede sürekli hacca gitmek arzusuyla yanar, “Ey kulunun kalbini kulundan iyi bilen Allah'ım! Ey Kâbe'nin Rabbi! Habibinin Mekke'den çıkarılırken Kâbe'ye dönüp bakışının hürmetine, Kâbe'yi yapan Halilin'in hürmetine…” diye dualar ederek Allah'ın kendisine haccı lûtfetmesini isterdi. Yine bir gün secc...

EMA-ÜL HÜSNA / El Âliyy (Cc)

El Âliyy (Cc) “Yüce Allah bütün varlıkları korumakta güçlük çekmez, O ulu bir zâttır.” (Bakara. 2/255) İzzet, Şeref ve Hükümranlık Bakımından En Yüce!...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Cezbe nedir Meczub nedir

Bir Tasavvuf deyimi olan “Cezbe”; lügatte, kendine çekmek, bir şeyi sürüklemek manasında olup, Tasavvuf’ta, Allah sevgisi ile istiğrak olup, kendinden geçer bir hale gelmek demektir. Cezbe; kulun Hak Teâlâ’ya külfetsiz olarak yaklaşması ve Rabbânî tecellilere muhatap olmasıdır. Yani, Allah-u Teâlâ’nın kulunu kendisi ile meşgul etmesidir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de mealen;...

HİKMETLİ SÖZLER / 30.Sayı

“Otururken, yatarken, yanları üzere, yazda, kışta, seferde, seherde, hastalıkta, sıhhatta, her an aklımda Sen, fikrimde Sen, ruhumda Sen, canımda Sen Ya Allah (cc), demek lazım…” “Her insanın gözünde de şua vardır. Bir insan bir insana sevgi ile nazar ederse kalbine sevgi gelir, nefret ile nazar ederse o zaman nefret gelir. O adam da bakışlarından senin nefret ettiğini bilir, nefretle muamele e...