106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / İmtihan Sırrı

Kim ki İzzet ve Celal sahibi Allah ile teşerrüf ederse izzet sahibi olur. Kim de Allah'dan başkası ile izzet sahibi olmaya kalkışırsa izzet ve şeref sahibi olmadan kalır. Allah'ın kitabı, toplayıcı öyle bir ayettir ki O'nda Rabbânî ayetler toplanmıştır. Allah kime ki kitabının bâtınî mânâlarını anlamayı ve Şeriat'ın zahirine sarılmayı ihsan ederse, o kişi iki ganimete birden konmuş olur. Kim ki sı...

TASAVVUF / Cömertlik

“Cömertlik, dalları dünyanın içine uzanan cennet ağaçlarından biridir. Kim onun bir dalını tutarsa; o dal kendisini cennete çeker. Cimrilik de dalları dünya içine uzanan cehennem ağaçlarından biridir. Kim onun bir dalına yapışırsa o dal kendisini cehenneme çekip götürür.”...

MESNEVİ'DEN / Benliğin Şımartılması

BENLİĞİN ŞIMARTILMASI Ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir. Bu, “Ben senin sırdaşın olayım” der. Öbürü “Hayır, senin akranın, emsalin benim” der. Bu der ki: “Varlık âleminde; güzellik, fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi hiçbir kimse yok.” Öbürü der ki: “İki cihan da senindir. Bütün canlarımız senin canına tabid...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimiz de Zühd (2. Bölüm)

Rasulullah (sav) Efendimizin Giyim Kuşamı "Allah güzeldir, güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir, kibir (mazhar olduğun nimeti kendinden bilip) hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir." (Kütübü Sitte) ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Cafer-i Sâdık Hazretleri

Câfer-i Sadık Hazretleri, kendisine sorulan sorulara çok isabetli cevaplar verir, mevzuyu bütün açıklığıyla ifade buyururdu. Bir gün kendisine gelerek “Allah-ü Teâlâ, faizi niçin haram kılmıştır?”, diye sordular. Câfer-i Sadık Hazretleri: “İnsanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için, Alla-’ü Teâlâ onu haram etti. Faiz haram olmasaydı, birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Şeyh Şahabeddin Sühreverdî Hz.

Zamanın üstadı, nurun aynası, sırların kaynağı, tarikatın rehberi, hakikatin tercümanı, zahiri ve bâtıni ilimlerin toplayıcısı Şeyh Şehabüddin Sühreverdi Hazretlerinin ismi Yahya bin Habeş’dir. Babası Şeyh Muhammed Zekir Sühreverdi olup künyesi Ebû Abdullah'tır. Kendisine Ebû Hafs ve Ebü'l Kâsım Sûfî de denilmiştir. Şeyh Şehabüddin Sühreverdi Hazretlerinin soyu, Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk (ra)’a E...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Dilinden Bilal Nadir Hazretleri (2.Bölüm)

Üstadımız Abdullah Gürbüz (ks) Aziz Hazretleri, Bilal Nadir Hazretlerinin manevi terbiyesi altında yetişmeye başlamış, her hâl ve hareketiyle peygamber varisi olan üstadına tam bir teslimiyet örneği göstermiştir. Bilal Nadir Hazretlerinin manevi Âlemdeki tasarrufuna bizzat şahit olan, Mübareğin nice kerametini gören Üstadımız Cennet Mekân Abdullah Baba Hazretleri Bilal Baba’nın kerametlerini anlat...

MÜMİNE ANNELERİMİZ /Hz Zeynep Annemiz

Hazreti Zeynep Annemiz eşyalarını toparlayıp hazırlığını tamamlayınca, kızı Ümame ile birlikte mübarek annesinin kabrinin başına vardı. Gözyaşları içinde, hıçkırıklara boğularak Kur'an okuyup dualar etti. Sonra da evine döndü. Müslüman olmuş komşu hanımlarıyla da helalleşti....

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Fatihay-ı Şerife

FATİHA-YI ŞERİFE – Şu Fatiha-yı Şerifi açalımda bir bakalım. On yedi rekât farzda, üç rekât salât-ü vitirde, yirmi rekâtta sünnette devamlıca okuyoruz. Hem din işi ayrı, dünya işi ayrı diyorlar ama Allah-ü Teâlâ Fatiha’da hem din işini hem dünya işini hem ahiretimizi her şeyimizi bildiriyor bize, dedikten sonra başladık anlatmaya… – Euzü besmele nedir?...

NEBİLER SİLSİLESİ / İshak Aleyhisselam

Hz. İshak Aleyhisselâm Hazreti İshak Aleyhisselam, Şam ve Filistin ahalisine gönderilen bir peygamberdir ve aynı zamanda İbrahim Aleyhisselamın ikinci oğludur. Annesi Hazreti Sâre Validemizdir. İshak Aleyhisselamın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber tarih kitaplarında şemaili şöyle ifade edilmiştir:...

KISSADAN HİSSE / Sultan Mahmud’un Adağı

Padişahlar Padişahı Sultan Mahmud, Gazne'den kalkarak Hintlilerle savaşa gitti. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun nihayetinde, Hint ordusuyla karşılaşan Sultan, bir baktı ki Hint ordusu çok kalabalık, canı sıkıldı, morali bozuldu. Ordusunun bu kâfir askerlerine karşı galip gelemeyeceğinden endişe etti. Derhal vechesini Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretlerine çevirerek bir adakta bulundu ve dedi ki: ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Sabırsızlık

Sabır; acıya katlanmak, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etmek, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek manasına gelmektedir. Bunun karşıtı sabırsızlıktır. Sabırsızlık ruhun gevşekliğinden ileri gelir. Sabır ise ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için göste...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Latif (cc)

“O, gözleri görür, lütuf ve ihsanı bol ve her şeyden haberdardır” (En’am: 6/103) El LATİF (cc): Sonsuz lütuf ve kerem sahibi, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen… Allah (Azze ve Celle) Lâtif’tir. En derin en ince şeyleri hakkıyla bilir. Çünkü o şeyleri yaratan O'dur. Her şeyi yerli yerine koyan da O! Biz henüz kendi vücudumuzu çözebilmiş değiliz. Ru­humuz ner...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Günlük Kıldığımız Beş Vakit Namaz Dışında Kılınması Sünnet Olan Nafile Namazlar ve Faziletleri Nelerdir

İnsan farz namazlarla belli bir ölçüde Allah’a (cc) yaklaşır. Nafile namazlarla da Allah-ü Teâlâ Hazretlerine yakınlığımız ziyadeleşir. Farzlarda eksiği ve kusuru olan insanın, nafilelerle onları telafi etme fırsatı olduğu için, nafile namazlar çok önemlidir. Ebu Hureyre’nin (ra) rivayet ettiği bir hadis-i kutside Rasulullah (sav) Efendimiz diyorlar ki: Allah-ü Teâlâ:...

HİKMETLİ SÖZLER / 26. Sayı

“Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.” Hazret-i Aliyy-el Murtaza (kvc) Hazretleri “Ey insan! Şu geçici hayatta kalbinden Allah korkusunu çıkarma. Kurtulabilmenin en güzel yolu budur.” Veysel Karâni Hazretleri “Bir farzı vaktinde yapmak, halis niyetle bin sene nafile ibadetten daha iyidir.” İmamı Gazali Hazretleri...