106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah Celle Celalühu

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühîbb-ül afve fağfü annî." "Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)...

TASAVVUF / İyi Huylar

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdular; “Yapılan iyi işler, insanı kötülükten korur. Verilen gizli sadaka, yaratanın öfkesini geçirir. Akraba ziyareti, ömre bereket verir; fakirlikten kurtarır.” Bu hadis-i şerifte güzel ahlak beyan olunmaktadır. Yani iyi huylar....

MESNEVİ'DEN / Fil Yavruları

Hindistanlı akıllı ve bilgili bir kişi vardı. Bir gün dostlarından iki üç kişinin uzak bir diyardan geldiklerini, aç ve çıplak perişan bir halde olduklarını görerek, onlara acıyıp nasihat etti: - "Biliyorum son derece aç ve çok perişan bir haldesiniz. Çektiğiniz açlık belasından dolayı Kerbela çölüne düşmüş gibisiniz. Birçok dert ve sıkıntı çektiğiniz belli. Fakat beni çok iyi dinlemenizi istiy...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizin Samimiyeti

Rasulullah (sav) Efendimizin Samimiyeti Peygamberimiz Hz. Muhammed-ül Mustafa (sav), Allah’ın kendisine öğrettiği İslam ahlakını hayatının sonuna kadar büyük bir gayretle tebliğ etmiştir. Allah'ın izni ile Peygamber (sav) Efendimizin samimi bir çabayla tek başına başlattığı bu tebliğ, O’nun samimiyeti, kararlılığı ve güzel ahlakı vesilesi ile kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Peyg...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Muhammed Bakır (ra)

Hz.İmâm Muhammed Bâkır (ra), Ümeyye oğulları saltanatının son zamanlarında yaşamışlardır. Hz.İmâm; hükümetin bir yandan dıştaki, bir yandan içteki muhaliflerle uğraşmasından faydalanmışlar ve İslâm’ın gerçek esaslarını, ilmi, hikmeti yaymışlardır. Sahâbeden olup Hz.İmâm’ın zamanına ulaşanlardan ve tâbiinden birçok kişi, kendilerinden faydalanmışlar, rivâyetlerde bulunmuşlardır. ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Eşrefoğlu Rumi (ks) Hazretleri

Eşrefoğlu Rumi (ks) Hazretleri Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretlerine vuslat sırrını zerrelerince yaşamış, Cenab-ı Hakk’ın gizli sırlarına aşina olmuş, Muhammed-ül Mustafa (sav) Efendimizin, “Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam ederler.” (Buhari) buyurduğu zümrenin en kuvvetli halkalarından olan Eşrefoğlu Rumi (ks) Aziz Hazretleri, Hazreti Ali (kvc) Efendimi...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Antep Yolculuğu

Abdullah Baba (KS) Hazretlerinin ANTEP YOLCULUĞU Efendi Hazretleri 26 yaşına gelmişti. Yaşamış olduğu manevi halleri kimseye anlatamıyor; anlatsa da insanlar, kendisine; “Sen kafayı bozmuşsun, tarikat senin neyine” diye çıkışıyorlardı. Cennet Mekân Üstadımız böyle bir dönemde yaşamış olduğu hadiseleri, mübarek lisanlarıyla şöyle ifade buyurdular:...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Sare Annemiz

Kur'an ve Sünnet’te, imanını, iffetini koruma ve eşine destek olma konularında örnek gösterilen mübarek, fedakâr annelerimizden birisi de Sâre Hatun’dur. Sare Validemiz İbrahim (as)’ın eşi, İshak (as)’ın annesidir. Hz. Sare güzelliğinin yanında; Firavun’a karşı namusunu koruma ve fedarkarlıklarıyla bilinir. O’nun doğumu, ailesi, nesebi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Sunma...

NEFSİN HASTALIKLARI / Nankörlük

“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür.” (İbrahim; 34) Nankör; kendisine yapılan iyiliği inkâr eden, gördüğü iyiliğin ve yardımların değerini bilmeyen, iyilik ve nimet verene karşı inkârcı bir tavır takınan kimse demektir. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan ...

SULTANDAN GÖNÜLLERE / (Birbirimizden Razı Olmalıyız

Bilal Baba Cennet Mekân, derdi ki; “Evladım! Mü’minlere, dervişlere, Azrail (as) geldiği zaman etrafını dolaşır, ayağına dolaşır. Bakar ki; “Allah, Allah” diye zikrediyor o hasta. Azrail (as) der ki; “Ya Rabbi! Seni zikrediyor, ağzının nurundan yanına yaklaşamadım.” Cenâb-ı Hakk O’na şöyle der;...

NEBİLER SİLSİLESİ / İbrahim Aleyhisselam (3. Bölüm)

Kurban İmtihanı Hazret-i İbrahim (as), Bâbil'den Şam'a giderken: “Ben Rabb’ime gidiyorum; O Bana doğru yolu gösterecek! Rabb’im, Bana salihlerden bir evlat ver!” demişti. (Sâffât, 99-100) Burada, kalpten, yani iç âlemden en yüce dosta doğru bir vuslat yolculuğu­nun yapıldığına işaret vardır. Devam eden ayet-i kerimelerde Hazret-i İsmail’in müjdelenmesi ve kurban edilmesi hâdi­sesi şöyle a...

KISSADAN HİSSE / Sen Doğru Ol Kemin Cezasını Allah Verir

Osmanlının en güzel dönemlerinden biriydi. Sultan bazen tebdil-i kıyafet yapar, halk içerisinde dolaşarak halkın nabzını ölçer, sıkıntılarını dinler, onların dertleriyle dertlenirdi. Böyle ne zaman halk arasına karışsa, önemli gördüğü hususları not eder ve yapılması gerekenleri derhal yapardı. Böylece halkın her ne ihtiyacı varsa, hepsini karşılamaya çalışırdı....

ESMA-ÜL HÜSNA / el-Muizz (cc) – el Muzil (cc)

“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Şüphesiz Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” (Ali İmran/26) Muiz: "Dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten…" Müzil: "Dilediğini zelil kılıp rahmetinden uzaklaştıran. Hor ve hakir kılan…”...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan 2. Abdülhamid Han (2.Bölüm)

Sultan Abdülhamîd Han’ın dünyâ çapında ithamına vesîle olan sebeplerden biri de, devrinde baş gösteren Ermeni mes’elesidir. Ermeniler, ülkemizde yaşayan gayr-i müslim halklar arasında bizim örf ve âdetlerimizi benimsemek yönünden müstesnâ bir durumda idiler. Asırlarca “teb’a-i sâdıka” olarak vasıflandırılmışlardı. Fakat günün birinde kendilerini kullanarak siyâsî emellerine ulaşmak isteyen Ruslar’...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Zikrullah’ın Telkin Edilmesi

Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretlerinin evliyaları, zikir telkini hususunu sahih senetlerle Fahr-i Âlem (sav) Efendimize ulaştırmaktadır. Peygamberimizin hem münferiden hem de cemaat halinde sahabe-i kirama kelime-i tevhid zikrini telkin ettiği rivayet olunur. Nitekim bunlardan birisi Şeddad bin Evs’den mervidir (rivayet olunmuştur): “Biz Rasulullah (sav)’in yanında bulunuyorduk. Nebi (sav): “İçinizd...

HİKMETLİ SÖZLER / 23. Sayı

“Bidat yoluna sapmayınız! İtaat ediniz! Muhalif olmayınız! Sabrediniz! Özünüzü günahtan temizleyiniz! Kirletmeyiniz! Hele Mevlanızın kapısından hiç ayrılmayınız!” Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri “Salihlerle sohbet et ki salihlerden olursun; zalimlerle sohbet etme zalimlerden olursun.” Mevlana Celaleddin Rumi (ks) Hazretleri...