106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Muharrem Ayı

Her kul, Allah ile yarattıkları arasında kalan bir varlıktır. Kullara bakarsa; Hakk’tan uzak olur. Hiç kimse onun için artık yardımcı olamaz. Herkes onu bırakır. Dolayısıyla bilcümle arzularından mahrum kalır. Rüsva olur…...

TASAVVUF / Nefis ile Cihat

Mücahede; insanın nefsinin arzularına, kötü isteklerine ve şeytanın isteklerine karşı direnip savaşması demektir. Bu savaşın silahı ibadetler, zikir, tesbih ve duadır. Allah-ü Teâlâ Hz.leri Kur’an-ı Azimüşşan’da; “İman edip iyi işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.” (Ankebut / 9) buyurmaktadır....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / İrşat Metodu, Şefkat ve Hilm ile Yaklaşması

Bir gün Abdullah Baba (ks) Hazretleri İzmir’de seyahatte iken, bir esnafın dükkânına ziyarete gider. Caddenin karşı tarafındaki kaldırımda, genç bir delikanlının pejmürde bir halde oturduğunu görür. O gencin durumuna bakar ve yanındakilere:...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hacı Bektaşi Veli Hz.leri

Bir gün Abdullah Baba (ks) Hazretleri İzmir’de seyahatte iken, bir esnafın dükkânına ziyarete gider. Caddenin karşı tarafındaki kaldırımda, genç bir delikanlının pejmürde bir halde oturduğunu görür. O gencin durumuna bakar ve yanındakilere:...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE/ Muharrem Ayı ve Aşure

Bizleri havadaki, karadaki, denizdeki mahlûkatın en şereflisi, ahseni takvim olarak yaratan, Âlemlerin Rabbi olan Allah-ü Teâlâ Hazretlerine hamd edelim. Bize verdiği akıl, fikir, dinimiz, sıhhatimiz ve bütün cevahir azalarımıza, vermiş olduğu nimetlerden dolayı, ne kadar hamd edersek azdır. Allah (cc) bizlere lütfuyla muamele eylesin İnşallah....

ÜSVE-İ HASENE / Sevgili Peygamberimizin İtidâli

Allah semayı yükseltti ve mizanı koydu. Öyleyse, sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın.” (er-Rahman 55/7-8) Yüce dinimiz İslam; her hareket, davranış ve yaşam biçimimizde bizlere itidali (orta yolu) emreder. Hayatımızın her devresinde, hareketlerimizin en hayırlı olanının itidalli olanları olduğunu söyleyebiliriz. Davranış ve tutumlarımızda ifrat ve tefrit diye nitelendirdiğimiz, aşırıya kaçma,...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ Tarikatların Amacı Nedir?

Tarikatların amacı ve aslının nerden geldiğinden kısaca bahsedersek; Allah-ü Teâlâ Hazretleri: “Ve Biz, sizin her birinize bir Şeriat ve bir minhac (yol) tayin ettik” (Maide – 48) buyuruyor. Bu yoldan kasıt Allah’a giden yoldur, yani Tarikat’tır. Tarikat ancak bir mürşid-i kâmilden yani Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin sıfatlarında fani olmuş, Peygamber (sav) Efendimizin hakiki vârisinden inâbe alınır....

NEBİLER SİLSİLESİ / Nuh Aleyhisselam

Nuh Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim de adı geçen peygamberlerdendir. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ulü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisidir. İdris (as)’dan sonra peygamber olarak gönderildi. Allah-ü Teâlâ Kur'an-ı Kerim de mealen buyurdu ki:...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan 1. Ahmed Han

On dördüncü Osmanlı padişahıdır. On dört yaşında padişah olmuş, padişahlığı on dört sene devam etmiştir. Bir sanat harikası olan zarif Sultan Ahmed Câmisi, O'ndan günümüze kalan en güzel hatıra ve mânevi bir armağandır. Sultan Ahmed Han tahta çıktığında, Osmanlı Devleti, içte "celâli isyanları" ile uğraşmakta, doğuda İran, batıda Almanya ve müttefikleri ile savaş halinde bulunmakta...

KISSADAN HİSSE / Tövbe Günah Kirlerini Yıkar, İsyan Bataklığını Kurutur

Vaktiyle eski kavimlerden birinde ahlaksız bir kadın varmış. Kapısı daima açık durur, güzelliği ile erkekleri bayıltıp baştan çıkarırmış. Evinin önünden geçen herkes onu açık kapının aralığından içerde daima somyanın üzerinde oturur görürmüş. Onu o güzelliği ile öylece gören herkes baştan çıkar, hemen oraya girmek istermiş. Her girmek isteyeni de birkaç kuruş karşılığında içeri alırmış. Bir gün âb...

NEFSİN HASTALIKLARI / Söz Taşımak

Söz taşımak; duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söylemek demektir. Yalan katılırsa iftirada olur. Koğuculuk günahtır. Ahirette cezası ağır olduğu gibi, dünyada da insanların aralarının açılmasına sebep olur. Onun için “Taş taşı da, söz taşıma” derler. Rasulullah (sav) Efendimiz ümmetini bundan men etmiş ve şöyle buyurmuştur:...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-Kahhar

“.....De ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tek'dir, Kahhar (her şey emri al­tında) dır”( Ra'd: 13/16) Yenilmeyen, yegâne galib ve hâkim... Her şeye, her istediğini yapacak surette gâlib ve hâkim... ...

MESNEVİ'DEN / Allah İnancını Sınayan Gafil

Allah’ı ululamayı bilmeyen bir inatçı, bir gün Murtaza’ya dedi ki: “Peki yüksek bir yapının damındasın... Ey aklı başında olan! Allah’ın koruyacağını biliyorsun değil mi?” Murtaza, evet dedi... O koruyucudur, ganidir... Bizim varlığımızı, bizi ta çocukluğumuzdan adamlığımıza kadar hep O korur, O görüp gözetir! ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Hüseyin

Abdullah ibni Abbas (ra) Hazretleri anlatır: Rasulullah (sav)’ın huzurunda idim. Fatıma (r.anha) ağlayarak gelip, dedi ki: “Babacığım, Hasan ve Hüseyin evden oyun için çıkmışlardı, uzun müddet geçti, hâlâ dönmediler. Ali de evde yok ki gidip Onları arasın.” Rasulullah (sav), “Ya Fatıma, üzülme! Allah-ü Teâlâ Onları korur.” buyurdu ve “Ya Rabbi! O ikisini; eğer denizde iseler de, inâyet kayığ...

HİKMETLİ SÖZLER / 16. Sayı

“Bir kimse Allah sevgisinin özüne ererse, başkasından kaçar; bu sebeple bütün şaşırtıcı şeyleri bırakır.” Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (ra) “Biz harama girmemek korkusuyla, helâlin onda dokuzunu terk ederdik.” Hazreti Ömer-ül Faruk (ra)...