106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Aşıklar Sultanı Mevlana Hazretleri

rfan sahibi için; bir nur bir de ateş vardır ki, bunlar korkunun ateşi ve marifetin nurudur. İrfan sahibinin dışı yakıcı ateş olup, içi ise marifet nuruyla aydınlıktır. Dünya; O’na fena gözüyle ağlar, Ahiret ise O’na sonsuzluğu ile tebessüm edip güler. Şeytan O’na nasıl yakın olabilir ki? İster içi olsun, isterse dışı… Hakk’ın bekçileri onun çevresini sarmıştır....

TASAVVUF / İlm-el Yakin, Ayn-el Yakin, Hakk’al Yakin

Tasavvufi edebiyat içerisinde yer alan kavramlardan birisi de “Yakin”dir. İmanın dallarından biri sayılan yakin, Allah-ü Teâlâ’nın kulunun kalbine koyduğu sırlardan bir sırdır. Allah-ü Teâlâ bunu kullarından iman sahiplerine nasip eder ve yakin mertebesine erdirilen kul, hiçbir zaman şek ve şüphe rüzgârlarına kendini kaptırmaz. O, daimi bir iç huzuru içerisindedir. Delil aramaksızın, hüccete sarıl...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Hac ve Umre Seyahatleri

“Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.” (Ali İmran/97)...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

Bilmek istersen seni, Cân içinde ara cânı. Geç cânından bul ânı, Sen seni bil, sen seni. (H.B.V)...

NEBİLER SİLSİLESİ / Terzilerin Piri Hazreti İdris (as )

İdris (as)’ın Bâbil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hz. Âdem’in altıncı kuşaktan torunudur. İdris (as) Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (as) Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen Şit (as)'dan sonra peygamber olmuştur. İdris kelimesi "ders" kökünden gelen bir kelimedir. Allah-ü Teâlâ’nın kendisine verdiği 30 sayfalık kit...

NEFSİN HASTALIKLARI / Gaflet

"İnsanları sorgulama (zamanı) yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar Rablerinden kendilerine yeni bir hatırlatma gelmeyiversin, bunu mutlaka oyun konusu yaparak dinliyorlar"(Enbiya ,1-2)...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Zemzem Suyunun Çıkışı

Hazreti İbrahim hanımı Sare ile beraber zalim bir hükümdarın memleketine gelmişti. Sare zamanın en güzel kadınlarından biriydi. Kötülük yaparlar diye Sare Annemizi sandığa sakladılar. Geçerken firavunun adamları bunları çevirdiler; ...

KISSADAN HİSSE / Allah’ı Bilen ve Düşünen Sadece O’nun Rızasını Talep Eder

Şeyh Şamil Hazretleri çok büyük bir veli, eşi bulunmaz bir mücahitti. O otuz dokuz yıl boyunca Rus çarlığıyla cihat etmiş, onlara karşı büyük başarılar elde etmişti. Şeyh Şamil Hazretlerinin kâfirle cihat ettiğini bilen Konya’nın Seydişehir ilçesinde Hacı Abdullah Efendi adında bir Allah dostu vardı. Bu mübarek oraya gidip kâfirle cihat edemediği için çok üzülür; dervişlerine; “...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Mürid Nedir

Lügatte irade eden, dileyen, isteyen manasındadır. Allah’tan, rızasını isteyerek, kendisini bu hususta başarılı kılmasını isteyen kimseye ‘Mürid’ denir. Istılahta ise; kalbini Allah’tan başka her şeyden yana arındırmış, yüzünü Rabb’ine çevirmiş ve O’na kavuşma özlemi içerisinde Tarikat disiplinine uyarak, dünyanın debdebe ve ihtişamından yüz çeviren kimse demektir. Kur’an da buyrulduğu üzere, bu k...

MESNEVİ'DEN / La Havle Yiyen Eşşek

Bir sofi seyahate çıktı, dönüp dolaşırken yolu bir tekkeye uğradı gece orada misafir oldu. Binip dolaştığı eşeğini ahıra bağlayarak geçip oturdu. Oradakilerle sohbete daldı, zikir etti. Zikir sona erince yemek ikram edildiğinde sofi hayvanını hatırladı. Hizmetçiye:...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Kanuni Sultan Süleyman Han (2. Bölüm)

Kânûni’nin Avusturya’ya yaptığı seferlerden birinde, ordu düşmana doğru ilerlerken gayri Müslim köylerinden geçiliyordu. Mola verildiği bir sırada Hıristiyan bir köylü Kânûni’nin huzuruna çıkarak: “Sultanımız! Askerlerinizden birisi bağımdan üzüm koparmış ve parasını da yerine asmış. Size teşekkür ve tebrike geldim” der. Bu sözler üzerine Kânûni, derhal o askeri buldurtup seferden men eder ve hay...

ÜSVE-İ HASENE / Eşi Görülmemiş Vefakarlığıyla Peygamberimiz (sav)

“Vefakârlık (husnü’l-ahd) imandandır.” (İbnü’l-Esir) Vefakârlık, görülen iyilikleri unutmamak, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etmektir. Vefakârlık; dostluğun kaynağı, muhabbetin ilk durağı ve güvenin en mühim mesnedidir. Tam ve kâmil bir imanın ve Allah’a teslimiyetin nişanesidir. Her konuda olduğu gibi vefakârlıkta da en üstün şahsiyet, Peygamber Efen...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hüseyin Efendimiz (ra)

“Hazret-i Hüseyin (ra) RasUlullah (sav) Efendimizin ikinci torunu, Hazret-i Ali (kvc) Efendimizin de küçük oğludur. “Şehid” lakabıyla meşhurdur. Başına gelen acı hadiseler dolayısıyla İslam ümmetinin yüreklerini sızlatan, “Kerbelâ Şehidi” diye tanınan eşi bulunmaz bir yiğittir....

MÜMİNE ANNELERİMİZ /Zeynep Binti Cahş (ra) (2.Bölüm)

Rasulullah (sav) Efendimiz, Zeynep Validemiz ile evlenince münafıklar dedikodu yapmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teâlâ Hazretleri Ahzab suresinin kırkıncı ayetini indirdi. Burada mealen: "Muhammed, erkeklerinizden birinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur" (Ahzab, 33/40) denilmektedir. Kur'ân-ı Kerim’in yapmak istediği ıslah, İslâm'ın bu defa evlilik ya...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Gaffar (cc)

“Rabb’ini tesbih et, O'na hamdeyle ve O'ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri son derece ka­bul edendir.” (Nasr: 110/3)...

HİKMETLİ SÖZLER / 15. Sayı

“Sana Yol Göstermek İsteyenden Hâlini Gizleme! Aksi Takdirde Kendini Aldatırsın.” Hz.Ebu Bekir-i Sıddık (ra) “Biz Sıkıntılarla, Darlıklarla İmtihan Olduk; Sabrettik, İmtihanı Kazandık. Sururatla, Güzellikle, Rahatlıkla İmtihan Olduk; Kaybettik!” Hz. Ömer-ül Faruk (ra)...