106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah Katında Tek Din İslam’dır

Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabb’inden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? (ZÜMER/22) Azamet ridasıyla münferid, yücelik ve vecd sıfatlarıyla mütevahhid olan; zahir ve batın her şeyi kudreti altında toplayan Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; izzetine üstün herhangi bir yön ve cihet kılmamıştır....

TASAVVUF / Marifet’te On Makam

1. Edep Edep iki kısımdır. Biri âdâb-ı muaşeret dediğimiz aileden başlayıp cemiyete doğru ve cemiyetin her tabakasında kendine mahsus ve hemen hemen herkesin bildiği terbiye kurallarıdır. Çocukların ebeveynlerine, talebenin üstadına, askerin komutanına gösterdiği edep bu guruba girer. Bizim burada değinmek istediğimiz edep ise:...

MESNEVİ'DEN / Ahmak

Meddah; tüm kurnazlıklarını, yaptığını, duyduğu hilelerini bir bir sayıp döktü. Şimdiye kadar kandıramadığı kimse olmadığını belirtti terzi. Dinleyiciler arasındaki bir Âdem: “O da kim oluyormuş? Benden bir iplik bile çalamaz! İsterseniz sizinle bahse dahi girerim”, dedi....

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber (Sav) Efendimizin Vakar Ve Sükûneti

“Rahman’ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. (Furkan 25/63) Vakar; ağırbaşlılık, temkinli davranmak, ciddi, haysiyet sahibi olmak anlamlarına gelir ki kibir, gurur ve bencillik gibi kötü huylardan farklıdır....

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Cennet Gençlerinin Seyyidi, Efendisi

Hazreti Hasan (ra) Efendimiz, Hz. Peygamber (sav)'in en çok sevdiği torunlarından ve O'nun "Reyhânesi", Hz. Ali (kvc)'nin, Hz. Fatıma'dan doğan büyük oğludur. Hulefâyı Raşidîn'in beşincisi kabul edilir. İmamiyye'ye göre ise on iki imamın ikincisidir....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Şâhı Nakşibendî Muhammed Bahaddin (ks)

Ey âlemlerin nakşını tutucu, Sen Benim nakşımı tut ki, Sana Nakşibendî desinler… Abdülkadir Geylani (ks)...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI /Dervişlik Yılları

Üstadımız Abdullah Baba (ks) Aziz Hazretleri; çocukluğundan itibaren erdemli, ahlâkı güzel, etrafındaki insanlara elinden geldiği kadar yardımda bulunan, hoş sözlü, muhabbet ehli, çevresindekilere ahlâkı ile örnek teşkil eden, herkesin O’ndan emin olduğu, yumuşak huylu, güler yüzlü, tavırlarıyla güneş misali insanın ruhunu ısıtan bir güzelliğe sahipti....

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Ümmü Habbibe (ra)

“Bir Sadakat Örneği” Mü’minlerin annesi Hz. Ümmü Habibe Validemiz, Peygamber Efendimiz (sav)’in temiz, iffetli, yüce ahlâk sahibi hanımlarının dokuzuncusudur. İnancı uğruna fakirliğe, yalnızlığa katlanmış; ailesine ve mürted (küfre dönen) kocasına boyun eğmeyen, sadakat örneği bir hanımefendidir. O, Mekke’nin en ileri gelenlerinden ve (Nübüvvetin ilk yıllarında) Müslümanların baş düşmanı Ebu Sü...

NEFSİN HASTALIKLARI / Acelecilik

Acelecilik; bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışmak demektir. İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Nitekim bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir: “İnsan aceleci (tabiatta) yaratılmıştır.” (Enbiya 37)...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Emir ve Yasaklara Dikkat

“ Gurrap gibi ötmeyle, tembel tembel yatmayla Helal haram yutmayla cennet cemal bulunur mu?” Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat edip, O’nu sevip, O’nun rızasını kazanmaya çalışanlar, ebedi âlemi görmüş, ebedi âlemi için çalışanlardır. Diğerleri ise bu dünya da toprak olacaktır. Bu dünya da yaşayanlar; saltanatlarını, emirlerini, yaşantılarını, her türlü kötülüklerini bu dünyada yaparlar. Öldükl...

NEBİLER SİLSİLESİ / İlk İnsan, ilk Peygamber, İnsanlığın Babası Hazreti Âdem (as)

İlk İnsan, ilk Peygamber, İnsanlığın Babası Hazreti Âdem (as) Her şeyin bir oluşu ve o oluşun da bir haddi, her haddin de bir sebebi vardır. Her sebebin bir vakti olur, o vaktinde bir yazılı fermanı bulunur. Her kitap bir emirle gelir. Her emrin bir manası vardır. Mana içinde doğruluk vardır, her doğruluğunda bir hakikati… Hakk için bir iç hakikat, o iç hakikate birde ehil gerekir. Bu ehliye...

KISSADAN HİSSE / Tıkandı Baba

Bir gün Sultan Mahmud kılık kıyafetini değiştirip halk içerisinde dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girip, oturmuş. Kahvehanede herkes ihtiyar kahveciye, “Tıkandı Baba çay getir. Tıkandı Baba kahve getir. Tıkandı Baba ayran getir.” diye söyleyip duruyorlarmış. Bu durum Sultan Mahmud’un dikkatini çekmiş. Adamı yanına çağırıp: “Hele Baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba mesele...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Bâri (cc)

O Allah ki Hâlık'tır, Bâri'dir, Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur.” (Haşr: 59/24) “Düzelten, iyi eden, güzel yapan” mânâlarına gelen el-Bâri ism-i şerifi, Kur'an'ı Kerim'de üç yerde geçer. el-Hâlık=Yaratan mânâsındadır, el-Bâri=Düzelten mânâsındadır. Topraktan insanı yaratan Hâlık, o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten “Bâri'dir.”...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Kanuni Sultan Süleyman Han

BİRİNCİ BÖLÜM Osmanlı sultanlarının onuncusu olan Kanuni Sultan Süleyman Han 1495’te Trabzon’da doğdu. Adını Neml suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Hazret-i Süleyman (as)’ın isminden aldı. Bu isim O’na verildiği anda sanki Şehzade Süleyman’a lütfedilecek olan dünya ve ukba saltanatlarını birleştiren bir ihtişamın müjdesini de veriyordu....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Rasulullah (sav)’ı sevmenin Allah’a (cc) vuslat olmada etkisi nedir?

Resulullah’a duyulan muhabbetin, insanı Allah’a ulaştırmada ne derece etkili olduğunu şu beyitler ne güzel ifade etmiştir: Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl, Resulullah’a muhabbetin zirvesi ise hâdis-i şerifte şöyle beyan edilir:...

HİKMETLİ SÖZLER / 13. Sayı

“Sırrını Âşikâre Olan İşlerle Bir Tutma. Zira İşin Bozulur.” Hz. Ebu Bekir-i Sıddık (ra) “İnsanların En Cahili, Ahiretini Başkasının Dünyası İçin Satandır.” Hz. Ömer-ül Faruk (ra)...