106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah'ın Ezeli ve Ebedi Nizamı Kur'an-ı Kerim

“İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek İlah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır..” (İbrahim/52)...

TASAVVUF / Hakikat'ta on Makam (2. Bölüm)

6. Sohbette Hakikat Sırlarını Söylemek İç içe yaratılmış âlemler, tabiattaki sonsuz akıl erdirilmez intizam… Kuşun havada uçabilmesinden tutunda, dağların hareket halinde olmasına, güneşin enerjisinin kaynağından tutunda, bir bebeğin dünyaya gelişine kadar, aciz insan aklının alamayacağı ve akıl sır erdiremeyeceği kâinat kitabında yer alan hakikat sırları…...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber (s.a.v.) Efendimizde Hamd ve Şükür

“Şükredenleri mükâfatlandıracağız.” (Âl-i İmrân/145) Şükür, verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen saygı ve minnettarlıktır. — Söz ile şükür; nimet vereni zikretmek, O'nu övmek ve bu hususta lisan ile yapılabilecek şeyleri yerine getirmektir. ...

ABDULLAH BABA'NIN (KS) HAYATI / Üstadımızın bir caminin yapımına yardım etmesi ve Şeyhi Hacı Mustafa Efendi Hazretleri tarafından imtihan edilmesi

Kundura alıp satmaya yeni başladığım dönemlerde, Nevşehir’de bir cami yaptırılacaktı. Caminin yapımı için dernek kurulmuş, bu vesile ile camiye yardım toplanıyordu. Ben de cami yapımına yardım etmek istiyordum ve Allah’a (cc) dua ettim. Dedim ki;...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hz Ali (kvc)

Rasulullah (sav) Hz. Ali (kvc) için: Seninle Ben, Harun ile Musa (as) gibiyiz. Ancak Benden sonra peygamber yoktur, buyurmuşlardır. İmran bin Hasan (ra)’ın bildirdiği bir hadis-i şerifte Rasulullah (sav) Efendimiz: - Ali Benden ve Ben O’ndanım. Ali bütün mü’minlerin velisidir, buyurmuştur. İbn Ömer (ra) bildirmiştir. Rasul-ü Ekrem (sav) ashab-ı kiramı birbirleri ile kardeş yapıyordu. Hz. Ali...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Şah’ı Nakşibendî Muhammedi Bahaddin (ks)

Ey âlemlerin nakşını tutucu! Sen Benim nakşımı tut ki, Sana Nakşibendî desinler… Abdülkadir Geylani (ks)...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Meclis Sohbetleri

Allah’ı (cc) çok sevelim, çok zikredelim. Kesiran kesira bu dünyadaki parti liderlerini makam, mansıp, koltuk, amirlik, memurluk veriyor diye seviyoruz da, neden bizi yaratan âlemin padişahını sevmeyelim. O’nu sevelim O’nun dini için çalışalım, Hazreti Ömer bir gün Rasulullah’ı (sav) ağlarken görünce;...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Yaşantımızda birçok şeyi seviyoruz. Her varlığa duyulan sevgi aynı mıdır? Allah (cc) sevgisine nasıl ulaşılır?

Cevap: İnsanda birçok sevgi çeşidi vardır. Bunlar; Rahmânî sevgi, nefsânî sevgi, şehvânî sevgi, hayvânî sevgi ve şeytânî sevgidir. Bu sevgileri ayırt etmek pek güçtür. Bu sevgilerin beden ve zahire hitap eden yönü olduğu gibi, ruha ve manaya hitap eden yönü de vardır. Bütün bunları ayırt edebilmek için “Mürşidi Kamil” gereklidir. Bunların içinde en muteberi, Rahmânî sevgidir. Bu sevgiyi yakaladı...

KISSADAN HİSSE / Hidayet Nuru Muhammed-ül Mustafa (s.a.v)

Zamanın birinde Bişr adında çok zengin ve itibarlı bir kimse vardı. Bişr aynı zamanda çok da cömert bir kişi idi. Her gün meyhaneye gider, oradaki insanlara yedirir, içirir; onlarla birlikte kendiside eğlenirdi. Gece olunca da hepsinin parasını öder, o sarhoş haliyle evine dönerdi. Yıllarca bu şekilde ziyan içerisinde ömrünü geçirdi, durdu. Aslında sürekli gönül dünyasında bir huzursuzluk hissediy...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Yavuz Sultan Selim Han (3.Bölüm)

Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, birgün Pîri Paşa ile sohbet ederlerken: “Allah’ın izni ile büyük fütûhâtlarda bulunduk. Hâdimü’l Harameyni’ş Şerifeyn ünvanına kavuştuk. Allah Bize her zaman ve her mekânda zafer lütfetti. Hazinelerimiz ağzına kadar altınla doldu. Şimdiden sonra devlet yıkılır mı?” diye sorar. Pîri Paşa şöyle cevap verir: “Hakanım! Bu hâl, bu ruh ve bu teslimiyyetle bu devlet ko...

MESNEVİ'DEN / Katırın, “Ben Yürürken Çoğu Zaman Yüzükoyun Düşüyorum; Sen İse Pek Az Düşüyorsun”Diye Deveye Şikâyette Bulanması

Katır, deveye; “Ey güzel yoldaş!” dedi. “Yokuş olsun, iniş olsun, en dar yolda bile güzelce gidiyorsun; hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Ben ise, yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun, ben her zaman yüzükoyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da, ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım.”...

HİKMETLİ SÖZLER/ 12. Sayı

“Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur.” Hz. Ebu Bekir Sıddık (ra) Sırrını saklarsan ona hâkim olursun. Saklamazsan, o sana hâkim olur” Hz. Ömer (ra)...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Hâlık (cc)

Takdirine uygun bir şekilde yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden… İsm-i şerifin manası şu iki şeyden ibarettir: Birincisi; bir şeyin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, ikincisi; o takdire uygun olarak o şeyi icat etmektir....

NEFSİN HASTALIKLARI / Hırs

Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı. (Hz. Mevlâna) İnsanda bir takım duygular vardır ki, bu duygular iyi yönde de kötü yönde de kullanılabilir. Bunlardan birisi hırstır. Hırs: Tama, aç gözlülük, aşırı tutku, sonu gelmeyen istek gibi manalara gelir. ( Nahl, 97; Hıcr, 40–42; Sâd, 83) Eğer insan bu duyguya kapılırsa mal, mülk, makam ve mevki hır...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Hafsa Binti Ömer (ra) (2. Bölüm)

Hz. Hafsa (r.anhâ), Rasulullah (sav)’in evine Sevde ve Aişe (r.anhümâ) Annelerimiz varken gelin olarak geldi. O, İki Cihan Güneşi Efendimizin saadethanelerine geldiğinde yirmi yaşlarındaydı. Sevde (r.anhâ) Annemiz, Âişe (r.anhâ) Annemiz gibi O’nu da büyük bir gönül rahatlığı içinde karşıladı. Her ikisine de hizmet etti. Hafsa (r.anha) Annemiz de gençti. Bilgili ve onurluydu. Özü sözü birdi. İrades...