106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Aksal Gayemiz Kulluk

“Ben cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum, Beni beslemelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. (cc)” (Zariyat, 56–57–58)...

TASAVVUF / Hakikatta On Makam

1. Tevazu Ehli Olmak (Toprak Olmak) Alçakgönüllü olmak demektir. Mü’minler mü’minlere karşı alçakgönüllü olmalıdırlar. Sertlik gösterilecekse bu Allah’ın dinini inkâr edene karşı gösterilmelidir. Mü’mine karşı tevazu, kâfire karşı ise sertlik göstermek bir ibadettir. Abdülkadir Geylani (ks) Hz.leri tevazu ile ilgili şunları söylemiştir: “Tevazu göster, tevazu gösterildikçe meydana çıkar. Büyüy...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Cömertliği

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikâr olarak infak edenlere Rabbleri katında büyük bir mükâfat vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara 2/274)...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI /Dervişlik Yıllarında Kırşehir’de Yaşadığı Bir Hadise

Cennet Mekân Üstadımız Abdullah Gürbüz (ks) Aziz Hazretleri, dervişlik yıllarında pek çok harikulade durum ve hal ile karşılaşmıştır. Tasavvuf’un temel prensibi olan teslimiyet ve sadakat kendisinde zirve yapmış, üstadına bir ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi teslim olmuştur. Üstadına olan bu aşk ve muhabbeti arttıkça, üstadının da kendisine olan muhabbet ve teveccühü artmış, manevi irtiba...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hz. Ali Kerremallahu Veche

Hz. Ali (kvc)’nin dört dirhemi vardı. Bir dirhemini aşikâre, birini gizlice, birini gece diğerini de gündüz sadaka verdi. Buna karşılık Allah-ü Teâlâ, Bakara suresinin 274. ayet-i kerimesini gönderdi “Mallarını gece gündüz, gizli aşikâr (Hakk yolunda) harcayanlar yok mu? İşte onların Rabbleri katında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir.” Bir ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Şeyh Ebul Hasan Ali Şazeli (ks)

“O büyük velilerden olup, hadis âlimidir. Ehl-i beyti Rasul’den olup, şeriflerdendir.” Ebul Hasan Ali Şazeli Hazretleri, bir gece Rasulullah Efendimizi (sav) rüyasında görür. Peygamber Efendimiz O’na; ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Berat Gecesi Sohbeti

Kardeşlerim! İster bey olsun ister paşa, kim olursa olsun Allah (cc) şekle, şemale bakmaz, kalbe bakar. Buraya toplanmamızda bir gaye, bir maksat var: “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi Ya Hazreti Allah (cc)! Matlubumuz Sensin Ya Rabbi! Maksadımız da Senin rızandır. Ne olur bizden de razı ol Ya Rabbi!”. Gayemiz budur. Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri bizleri yolunda daim eylesin....

KISSADAN HİSSE / İman Gücü Karşısında İblisin Acziyeti

Vaktiyle âbidin biri uzun zaman Allah’a ibadet ederdi. Bir gün bazı kimseler kendisine gelerek: “Şuracıkta bir kavim vardır. Allah’a değil orada bulunan bir ağaca tapıyorlar.”, dediler. Bunu duyan âbid çok öfkelendi. Hemen baltasını omzuna aldı. Büyük bir şecaat ile ağacı kesmek üzere yola koyuldu. Âbidin bu halini gören şeytan birden telaşa kapıldı....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Bir Derviş Nasıl Olmalıdır

Değerli Lamelif okuyucuları… Bu sorunun cevabını Üstadımız Abdullah Baba Hazretlerinin bir sohbeti ile anlatmak istedik. Zira içerisinde öyle ölçüler var ki bu ölçülere uyulduğu takdirde Hem Allah’ın, hem Habibi Muhammed-ül Mustafa’nın (sav) hem de Evliyaullah’ın memnun ve razı olacağı kâmil bir iman sahibi olmanın haberi verilmiştir. Rabb’im cümlemizi kâmil iman sahibi olanların zümresinden ey...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Yavuz Sultan Selim Han (2.Bölüm)

Koca Sultan, Memlük Sultanı’nın cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterir. Mısır’a girmekle iş bitmemişti. Memlük fedaileri Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini öldürürlerse hâlâ savaşı kazanacaklarına inandıkları için sokaklarda korkunç çatışmalara giriyorlardı. Bunu duyan Sinan Paşa, durumu Sultan’a arz etti ve Sultan’ın elbiselerini giyerek fedaileri üzerine çekti. Ne yazık ki...

NEFSİN HASTALIKLARI / Uzun Emel Taşımamak

Uzun emelden maksat, çok yaşayacağını hayal etmek ve bu hayali hakikat zannetmektir. Kimin ne kadar yaşayacağı belli ve garantili olmadığı için, çok yaşayacağını düşünmek, aldatıcı bir hayalden ibaret kalır. Allah Rasulü (sav) Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur....

MESNEVİ'DEN / Mecnun'un Leyla'nın Mahallesinin Köpeğini Okşaması

Mecnun bir köpeği okşuyor, öpüyor ve önünde adeta kendinden geçiyordu. Etrafında eğilip bükülerek dönüp dolaşıyor ve ona gül suyu şerbeti veriyordu. Boşboğazın biri; “Ey ham Mecnun!”, dedi, “ Yaptığın bu çılgınlık nedir.” “Köpek her zaman pis şeyleri yer, ağzı da pistir. Kuyruğunun altını bile ağzı ile temizler.”...

HİKMETLİ SÖZLER / 11.Sayı

“Ne Söylediğini, Ne Zaman Söylediğini Ve Kime Söylediğini İyi Düşün!” EBU BEKİR SIDDIK (RA) “Zenginlik De Fakirlik De Aynı Şekilde Birer Binektir. Hangisine Bineceğime Aldırmıyorum.” HZ. ÖMER (RA)...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hz. Hafsa Binti Ömer (ra)

Hazret-i Hafsa (r.anha) Hz. Ömer (ra)’in kızıdır. Bilgili, kültürlü, iradesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslam hanımefendisidir. O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardandır. Üçüncü hicri yılda Rasulullah (sav) Efendimizin aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde etmiştir....

ESMA-ÜL HÜSNA / El Mütekebbir (cc)

"İzzet gömleğim, Kibriya ise elbisemdir. Kim ki bunlardan birini Benden çıkarmaya kalkışırsa onu helak ederim." İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini düzelten Cenab-ı Hakk her türlü noksanlıklar­dan münezzehtir. Allah; yeryüzünde ve gökyüzündeki mahlûkatın mahiyetini anlamayacağı kadar uludur. O, aziz ve hikmet sahibidir....

BELDE SULTANLARI / Yozgat

Emir-î Çin Şeyh Osman Çelebi Hazretleri (d.? / ö.1240) Emir-î Çin Şeyh Osman Çelebi Hazretleri; Şeyh Ahmed Yesevî Hazretlerinin halifelerindendir. Lakabı Şerefüddin olup, babasının adı Muhammed'dir. Emirci Sultan adıyla anılmaktadır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ancak on ikinci asrın ortalarında doğduğu tahmin olunmaktadır. Kaynaklarda ecdadının Veysel Karani Hazretlerinin sohbetiyle şeref...