106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Rezzak Olan Hakk'a Güven

“Ne başımı kaşımaya vaktim var, ne din kaynağına dönüp ibadet etmeye; ailemin rızkını kazanmaktan başka bir şey yapamıyorum, dişimle tırnağımla çalışıp helâlinden kazanıyorum" diyorsun. Ey sapıklara karışan, ne helâli! Senin kanından başka helâl göremiyorum!" (II, 234) Mevlâna Celaleddin Rumî (ks)...

TASAVVUF /Tarikat'ta On Makam

1. Pirden El Alıp, Tövbe Etmek Rasulullah (sav): “Ümmetimin âlimleri beni İsrail peygamberleri gibidirler” buyurmuşlardır. Yani ümmetimin yolunu onlar gösterecekler demek istemiştir. Öyleyse bu yolu gösterecek olan âlimlere tabi olmak gerekmez mi? Şüphesiz bu zamanda yol yordam bilen bir mürşid mutlaka gereklidir. İşte bunun için Rasulullah (sav): “Allah (cc) her yüzyılın...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamberimiz (s.a.v.)'in Âlemlere Örnek Tevekkülü

“Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir!” (et-Talâk 65/3) Tevekkül, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah'a bırakmak demektir....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Gürbüz (ks) Hz. Lakapları, Mahlasları

Adı Abdullah, soyadı Gürbüz’dür. “Hadim-ül Fukara” (Fakirlerin Hizmetçisi) ve “Baba” lakabı ile anılır. Hadim-ül Fukara (Fakirlerin Hizmetçisi) mahlasını alması O’nun Peygamber (sav) Efendimize bağlılığından gelmektedir. Abdullah Baba (ks) bu konuyla ilgili şunları anlatmıştır:...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Haya Makamının Sultanı (2.Bölüm)

Enes bin Malik (ra)’den rivayetle: Rasulullah (sav); Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) ile Uhud Dağı’na çıkmışlardı. Dağ sallandı. Server-i Âlem mübarek ayağı ile dağa vurup: “Ya Uhud! Sakin ol. Üzerinde bir Nebi, bir Sıddık ve iki Şehit vardır” buyurdular. Hicretin 26. senesinde Hz. Osman (ra) Harem-i Şerif etrafında birçok ev aldı ve aldığı evleri yıktırdı. B...

İSLAM BÜYÜKLERİ /Es-Seyyid İbrahim Dussuki (ks)

Dusuk’tadır türbesi, her yandadır gölgesi, O’na evlat olanın, nurla dolar kafesi, Ah Dussuki, Dussuki; can Dussuki, Dussuki, Âşıkların mâşuki Seyd İbrahim Dussuki. Nuranîdir nuranî Seyd İbrahim Dussuki,Âşıkların mâşuki Seyd İbrahim Dussuki. ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE /Cuma Gecesinin Fazileti

Âlemleri yoktan var edip bizleri sonsuz nimetleri ile kuşatan Allah-ü Teâlâ’ya hamd olsun, salât ve selam O’nun Habibi, Edibi, Resulü Kibriya Muhammed-ül Mustafa (sav) Efendimiz Hazretlerine ve O’nun ashabının ve O’nun yolunda gelen bütün meşayıh-ı kiramın ve müminlerin üzerine olsun…...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan 2.Beyazıd Han-ı Veli

Sekizinci Osmanlı padişahı olan 2. Bayezid Han, henüz yedi yaşında iken Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valiliğine tayin edilir. Böylece üstün bir devlet adamı olarak yetiştirilir. Osmanlı Devleti’nin âlim padişahlarındandır. Şehzadeliğinde de sadece fenni ilimleri tahsil etmekle yetinmeyen Sultan 2. Bayezid Han, manen de döneminin büyük zatlarının üstün terbiyeleri ile yetişerek olgunlaşmıştır....

NEFSİN HASTALIKLARI /Gıybet

“Gıybet; müttakilerin çöplüğü kadınların otlağıdır.” (Meşayıh) Gıybet; "Bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmak" demektir. Genelde kişinin arkasından konuşanlar bir savunma olarak söylediklerinin doğru olduğunu, yalan söylemediklerini ifade etseler de bu sonucu değiştirmeyecektir. Söz konusu kişilerin yaptıkları gıybettir. Eğer kişinin arkasından söylenen şeyler doğru değilse, ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP /Derviş

Farsça bir terim olan “Derviş” kavramı, kapı kapı dolaşarak dilenen yoksul kimseye verilen isimdir. Daha önceleri: Arif, abid, zahid gibi kavramlarla tanınmış bulunan sufiler, talip, mürid, salik, vasıl gibi muhtelif isimlerle anılmışlardır. Derviş kavramının tarikatlara hicri beşinci asırda girdiği söylenir. ...

MESNEVİ'DEN /Çakalın Boya Küpüne Düşüp Boyanması ve Çakallar Arasında Tavusluk Davasına Kalkışması

Bir çakal boya küpüne düştü. Birazcık o küpte kaldı. Sonra postu boyanmış olarak çıktı; “ Ben” dedi, “Göklerin tavus kuşu oldum.” Onun boyalı tüyleri, hoş bir parlaklık elde etmişti. Güneş de o renklere vuruyor, parıl parıl parlıyordu. Tüylerini yeşil, kırmızı, pembe ve sarı renkte gördü. Gitti, kendini çakallara gösterdi....

HİKMETLİ SÖZLER / 9.Sayı

“İnsan bu dünyada hancıdır, dünya yalandır, önemli olan tek şey imandır... Ona sımsıkı sarıldığında ruhunu huzur kaplar ve daima mutlu kalır...” Hz. Ebubekir (ra) “Allah’ı anın O’nu anmak şifadır Hz. Ömer(ra)...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Aziz (cc)

“Kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir” (Fatır: 35/10.) "En üstün ve şânı en yüce olan." "Mağlûp edilmesi mümkün olmayan yegâne galip." Eşi, benzeri ve dengi bulunmayan; değerli, şerefli ve güçlü; hiç bir zaman yenilmeyen, daima galip olan!...

KISSADAN HİSSE / Tek Kusur

Vakti zamanında insanların ihtiyaçlarını gören, onların hizmetinde bulunan kölelerin satıldığı büyük köle pazarları kuruluyordu. Bu pazarlar o kadar gelişmişti ki köleler küçük yaşlardan itibaren özel olarak yetiştiriliyor, çeşitli zanaatlarla donatılıyor, farklı lisanlar öğretilerek alıcılarının beğenisine sunuluyordu. ...

MÜMİNE ANNELERİMİZ /Sevde Binti Zem'a (ra)

Sevde binti Zem'a radıyallahu anha, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin ikinci eşi... Hz. Ha­tice annemizin vefatından sonra ilk ailesi… İnancı uğ­runda kendi öz vatanını terkedip Habeşistan'a hicret eden ilk müslümanlardan... Bir muhacirin dul hanımlı­ğından Kâinâtin Serverine eş olma bahtiyarlığına eren, imanda sadakat timsali, cömert bir hanımefendi... Yaş­lı, dul fakat sevgi dolu bir gönle sahip, ...