106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

KONU BAŞLIĞI BU KISIMDA YER ALACAK

Yerinmiş bir sıfat ve büyük bir afettir. İşlerin durgun, kalplerin bozuk, gitmesinin tek kaynağıdır. Günahların işlenmesine, fenalıkların yapılmasına sebep çok defa O'dur. Bu öyle bir illettir ki birçok âlimleri doğru yoldan saptırmıştır. İlim ve marifet sahibi olan insanlar bu illetin etkisi altında hayret ve acziyet içinde kalırsa cahil lim ve marifet sahibi olan insanlar bu illetin etkisi...

TASAVVUF / Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet

İnsan, iki yönlü bir varlıktır. Bunun birisi; insanın içinde yaşadığı dış dünya, diğeri de insanın içinde yaşayan, iç dünyadır. Dinin de böyle insan yapısına endeksli olarak iki cephesi bulunmaktadır. Bunun zahirîne Şeriat ve Tarikat denilir. Batınına ise Hakikat ve Marifet denilir. Emir ve yasaklar bütünüdür. Tarikat; bu düsturlara riayettir. Hakikat; Hakkın sırlarının, kul üzerinde, tam bir tes...

ABDULLAH BABA (KS)' NIN HAYATI

İslam âleminin ve Tasavvuf yolunun müstesna bir ferdi, ilim, irfan, edep, tevazu, aşk ve vecd hali ile İslam’ın rahmet kapılarını insanlığa açan Hadim-ül Fukara Nevşehirli Abdullah Gürbüz (KS) Hazretleri 5 Nisan 1933 yılında Nevşehir ilinin Herikli Mahallesinde Dünyaya teşrif etmişlerdir....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Abdulkadir-i Geylani

EVVELİ HU, AHİRİ HU, ZAHİRİ HU, BATINI HU HU YA ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ Her iki Alemin Sultanı Şah Abdulkadir Evladı Ademin Hakanı Şah Abdulkadir Arşın Kursinin kalemin ayı, hem güneşi, En büyük nurdan bir kalb nuru Şah Abdulkadir Şah-ı Nakşibendi...