106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Hikmetli Sözler

HİKMETLİ SÖZLER

 


“Kuvvete dayanmayan adalet acizdir. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.”
Sıddık-ı Ekber Hz Ebubekir(R.A)

 

 

“Altı haslet müminde olmaz: Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik”

(İmam Cafer-i sadık (ks)

 

 

 

Seninle istişare edenle sen de istişare et, ancak rasgele insanlarla değil, seni Allah'a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ks)

 

 

“İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlâs sahibi olmalıdır.”

İmam-ı Şafii (ks)

 

 

"Sizde olmayan meziyetlerle sizi medheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız."

(İmam Ahmed bin Hanbel ks)

 

 

“Allah-u Teâlâ’dan kork. Allah-u Teâlâ’nın sana lütfettiği nuru günah işlemek suretiyle söndürme.”                                          (İmam Maliki ks)

 

 

“Dünya peşinden koştuğun sürece senin padişahındır. Ondan yüz çevirince, sen ona sultan olursun.”                       Hacı Bayram-ı Veli(k.s)

 

 

 

“Edeblerin Kemali Resul-i Ekrem’e söz, fiili, hâl ve ahlâk cihetinden, tam ittibadan ibarettir. Bu yüzden dervişin adabı, bulunduğu makamı gösterir. Dervişin sözleri, fiilleri, halleri ve ahlâkı şeriat ölçüsüne vurulunca amelinin ağırlık ve hafifliği de ortaya çıkar.”

Seyyid Ahmet er-Rufai(k.s)