106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Hikmetli Sözler

HİKMETLİ SÖZLER

“Allah-ü teâlâ başkasına acımayana acımaz, affetmeyini affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.”

Hazreti Ömer (RA)

 

 

“Helal lokma, nuru ve olgunluğu arttırır. İlim, hikmet, aşk, incelik helal  lokmadan doğar. Lokma tohumdur; mahsulü fikir. Lokma denizdir; incisi fikir.”                                              

Hazreti Mevlana Celâleddin-i Rumî (KS)

 

 

“Bir zamanlar günahlarımız için ağlardık, şimdi Müslümanlık elden gidecek diye endişeleniyorum.”              (Süfyan-ı Sevri)

 

 

“Öyle zaman gelecek, insanlar çok yüksek binalar yapacaklar, önemli binekleri olacak, ama dinlerini ziyan edecekler. Sizin kıblenize doğru namaz kılacaklar, ama sizin dininiz üzere olmayacaklar.”                                         

(Abdullah ibni Mes’ud)

 

 

“Kıyamet günün de nereye gitmek istiyorsanız ona göre hazırlık yapın”                                                         ( Ömer bin Abdulaziz)

 

 

Güzel ahlak hayırlı bir yoldaştır
Akıl hayırlı bir arkadaştır
Edep hayırlı bir mirastır
Kendini beğenmekten daha büyük bir yalnızlık yoktur

(Hz Ali R.a)

 

 

“Kabre hazırlıksız giren denize kayıksız açılmış gibidir.”

(Hz. Ebubekir R.A.)