106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Hikmetli Sözler

HAZRETİ İSA (AS)

“Hak olarak söylüyorum ki, kim ekinini, sürekli her tarafı saran zararlı otlardan temizlemezse, zararlı otlar o ekini yok eder. Kim de dünya sevgisini kalbinden çıkarmazsa bu sevgi onu öyle sarar ki artık ahiret muhabbetinin tadını alamaz.”

 ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI (KS)

“İyilik yapanla kötülük yapanı bir tutma. İyilik edeni duadan unutma. İyiliği unutup kusuru saklayan dost değil, düşmandır. Dostunun hatasına dayanamayan ölüm hastalığında yalnız kalır. Dostun, gözün gibi olan insandır. İyi arkadaş hayatın süsü ve belada yardımcıdır. Güzel görüşmekle arkadaşlık devam eder.”

 

MUHYİDDİN İBNİ ARABÎ (KS)

“Gizli, aşikâr, tenhada, kalabalıkta Allah´ın zikrine devam et. Allah, "siz beni anın ben de sizi anayım" der. Allah´ı çok zikreden erkeklerle, Allah´ı çok zikreden kadınlara pek büyük mükâfatlar hazırlanmıştır, buyrulur. Zikir, dil ile. Olduğu gibi kalb ile de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği Zattan başkasını tamamen unutmaktadır.”

           

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ (KS)

“Oğul, ne kabul edilmeyi düşün, ne reddedilmeyi. Sen daima emri, nehyi gör, gözet!”

 

SEYYİD AHMED-ER RUFAİ (KS)

“Salih Müslümanlar, Allahü tealanın hükmüne boyun eğerler, gelen şiddet ve belalara sabrederler, aza kanaat ederler. Allahü tealadan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü tealadan isterler. İnsana, yüksek makamları veren, aşağı düşüren aziz ve zelil edenin Allahü teala olduğunu bilirler.”

 

ALAADDİN ATTAR (KS)

"Şuna inanmalı ki: Hakîkî gâyeye, ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızâsı ile erebilir. Bu sebeple, mürşidin rızâsını, sevgisini taleb etmek, müride talebeye düşen başlıca görevdir."

 

AHMED BİCAN (KS)

"Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü, kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadîs-i kutsîde buyruldu ki:"Ey Âdemoğlu! Kanâat et zengin ol. Hasedi terket, râhat ol! Dünyâyı terket, dînin halis olsun."

 

HACI BAYRAM-I VELİ (KS)

“Çarşıda ve câmi avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticâret erbâbının dükkânlarında uzun müddet oturmayınız.”

 

SEYYİD İBRAHİM DUSSÛKİ (KS)

İnsanlar kısımlara ayrılırlar:

1) Yola yeni girmiş olanlar (mübtedî),

2) Seçkin (hâss) kullar,

3) Seçilmişlerin seçilmişi olan (havâssulhâs) kullar

4) Allah´a vâsıl olanlar.