106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / KERAMET ALLAH’IN EVLİYALARININ ELİNDEN ZUHUR EDER

           Nevşehir’de Üstadımız Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Fişekli Camisinde şiş burhanı yaptı. Bazı din adamları da oradaydı, şimdi isimlerini söylemeyeceğim.

Ehli tasavvuf bir sihirbaz gelmiş de camide şiş vurdu.” demişler.

O zamanın müftüsü de;

            “Camide yapacağına sinemada yapsın, top sahasında yapsın gösterisini” demiş.

Çok zorumuza gitti. Üstadımız gittikten sonra Ben de;

“Yapmasak iyi olurdu” dedim. Arkasından da;

            “Üstadım bak sen gittin sıkıntısı bize kaldı. Kime vardıysam, hocalar sihirbaz mı o, dinimizde böyle şeyler yok dediler” diyerek sıkıntıya düştüm.

Rahmetlik Hafız memleketimizde nadirattan yetişen Hacı Hamit Hoca Efendi Hazretleri şefaatleri üzerimizden eksik olmasın, salih bir insandı. Vardım ona ağladım.

“Aman hocam mesele böyle böyle oldu” dedim.

Hacı Hamit Hoca Efendi Hazretleri de Bana;

“Ah yavrum onlar namaz kıldırdıkları gibi kaçarlar. Ne kitap okurlar, ne tefsir okurlar, ne kendilerini geliştirirler, ne fıkıh meselelerine bakarlar. Onların işi bitik evladım.

İnşallah ben okudum, ben de Çekiçler de Ahmet Efendi’den ders aldım. Çocukluğumda bizim Orta Hisar’da şiş burhanı yaparlardı. Ama şimdi düzen değişti, bilmiyorlar ama ayın birinde Bekir Efendi Camisinde toplantı var. Müftü Efendi ve hocalar gelecekler hem maaşlarını alırlar, hem de aylık toplantımız olacak. Ben orda söylerim İnşallah” dedi.

Elimden kitapları aldı, Tabakat-ül Kübra arifler menkıbeleri ve daha birçok eseri aldı götürdü. Toplantıda Müftü Efendi konuştuktan sonra, Hacı Hamit Hoca Efendi Hz;

“Ey hocalar, müftüler, vaazlarımız! Şu Bahaddin Nakşibendî Hazretlerinin kerametleri, şu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametleri, şu Ahmet El-Kebir-i Rufai Hazretlerinin kerametleri… Söyleyin hanginiz okudunuz bir evliyanın hayatını? Evliya olmak için hanginiz çalıştınız?” diye bir soru sormuş.

Mübarek anlatınca tövbe etmişler. Bu olayın ardından Müftü Efendi vaaza çıktı ve şunları söyledi;

“Allah’ın (cc) evliyalarına çeşitli kerametler olur. Mucizenin haricinde evliyalarda şiş burhanı olur, ateş burhanı olur, kılıç burhanı olur. Su da yürürler, tayyimekan yaparlar, çocuğu olmayana dua ederler çocuğu olur, dua eder sigarasını bırakır, dua eder içkiyi bırakır, dua eder... Allah’tan (cc) rahmet gelir”. Hatta valiye bile söyledi yanımızda.

Elhamdülillah ondan sonra biz sükûnete erdik. Sizin içinizde de medyadan gördüğünüz zaman kızanlar oluyor.

Allah’ın (cc) evliyalarının kerametine karşı gelmek, Allah’a (cc) isyan sayılır. Kerameti tanımamak, Allah (cc) muhafaza, çok kötüdür. Kalbimizin, basiretimizin nuru kapanır. İman nurunuz durur, basiretinizin nuru kapanır da, Peygamber Efendimizi (sav) göremezsiniz, Beytullahı göremezsiniz, Ravzayı Mutahharayı göremezsiniz. Allah (cc) Cennet’ini göstermez.  Allah (cc) bizi salihleriyle eylesin.

Bir gün bir düğüne katıldık. Düğün sahibi kardeşimiz yanımıza geldi;

“Ne olur! Bir de şiş burhanı yaparsanız çok memnun olurum” dedi. Ben de;

“Biz gösteri için yapmıyoruz. Yuhyi ve Yumit Allah-u Teâlâ hem öldürür hem diriltir. Bir iğneyi batırın da şöyle yüzünüze sonrada kanı bir durdurun bakayım” dedim.

Bursa’ya gittiğimizde doktora gittik. Rahatsızlığımdan dolayı kan tahlili yapacağını söyleyerek, kolumdan kan aldı. İğneyi çektikten sonra doktor kanı durdurmak için pamuğu alkole batırdı. Tam koluma pansuman yapacaktı ki:

– Doktor bey durun ona gerek yok, deyip;

“Bismillahirrahmanirrahim, ey dem Muhammed aşkı için çıkma” dedim ve şahadet parmağımla kan akan yeri mühürledim, elimi çektim. Kan çıkmadı. Doktor kanın akmadığını görünce:

– Hayret! Hayret, dedi.

– Neden hayret ediyorsun doktor bey, bütün mahlûkat, Allah ve Resulü’ne itaat ediyor. Bir kandamlası mı isyan edecek, dedim.

Yılan gelsin; “Nur-u Muhammed aşkına dokunma” derseniz dokunmaz,

Kuduz hayvan gelsin sana doğru; “Muhammed aşkına dur” derseniz durur.

Esneyeceğin zaman; “Muhammed esnemezdi” derseniz esnemezsiniz.

Bir karınca bir arı gelse; “Muhammed aşkına dokunma” derseniz dokunmaz. Ama insanlar beşerdir. Maalesef Resulullah’ı sevmiyorlar, salâtü selam getirmiyorlar.

Hangi evliyayı açarsanız açın; çok çeşitli kerametleri vardır. Keramete karşı çıkmayın. Burhanlara karşı çıkmayın. Şimdiki hocalarımız okumuyor. Camide namazı kıldırdığı gibi kaçıyorlar. Neden bizim Peygamber Efendimizin tarihini okumuyorlar. Neden mezhep sahiplerinin, her birisi bir tarikata müntesip olmuş, bir şeyhe müntesip olmuş. Osman-ı Aliye’nin hükmü altı yüz yirmi üç sene devam ediyor. Şeyh-ül İslam ve padişahların hepsi de tarikatı aliyeye müntesiplerdi. Bütün dünyaya İslamiyet’i yaymışlardı. Ne zaman kitaptan arındık, dinimizden de arındık.