106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

Hikmetli Sözler

“Olgun insan, zenginlere haset ile değil nasihat edinme nazarıyla; fakirlere kibirle değil tevazu ile, kadınlara şehvet ile değil şefkatle bakandır.”

Marufi Kerhî Hazretler

 

“Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir.”

Mevlana Celaleddin Rumi Hz.leri

 

“Kalp huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günah pisliklerinden temizlenmek istersen iyi ve hayırlı işlerini çoğalt.”

Ebul Hasan Ali Şazeli Hazretleri

 

“Bir kimsenin Hakk'ı sevmesinin alameti, kendisine şu üç meziyetin verilmiş olmasıdır. Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu.”

Bayezid-i Bistami Hazretleri

 

"Mert odur ki hem alır, hem de verir; yarı mert odur ki verir ama almaz; namert odur ki ne verir ne de alır."

Şeyh Ebû İshak Efendi

 

“Amel ve ilim bakımından kendini din kardeşinden üstün görenin ameli de ilmi de heba olur.”

Süfyan-ı Sevri Hazretleri

 

“Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allah-ü Teâlâ’nın rızasına kavuşamaz.”

Abdullah bin Mübarek Hazretleri

 

“Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikâyetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek…”

Ebu Derda Hazretleri

 

“Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor.”

Abdulhamid Han Hazretleri