106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

KISSADAN HİSSE / Hurma Çalan Hırsız

Rasulullah (sav) Efendimiz; beytül malın başına ashabından birini nöbetçi olarak bırakmıştı. Bir gece nöbet sırasında bu sahabe hurma çalan bir hırsız görür. Hemen müdahale ederek hırsızı yakalar ve;

“Seni Allah'ın Rasulü’ne götüreceğim” der. Hırsız bunu duyunca yalvarmaya başlar;

“Çoluk çoçuğum aç onlar için çalmak istedim. Ne olur beni bırak. İhtiyacım olmasa, çok zor durumda kalmasam hiç böyle bir şey yapar mıydım!” deyince sahabe dayanamaz bırakır.

Ertesi gün Rasulullah (sav) Efendimiz, hadise kendisine nakledilmediği halde o sahabeye dönerek sorar;

“Hurmaları çalan hırsızı neden bıraktın?”

Sahabe de hırsızın söylediklerini anlatır.

Rasulullah (sav) Efendimiz cevap verir;

“Sana yalan söylemiş, bu akşam tekrar gelecek…”

 

Akşam olmuştur. Rasulullah (sav) Efendimiz hırsızın tekrar geleceğini söylediği için sahabe dikkatle hırsızı beklemektedir. Bir süre sonra hırsız hurmaları çalmak için gelir. Tam hurmaları çalarken, sahabe hırsızı tekrar yakalar ve;

“Seni, Rasulullah (sav) Efendimize götüreceğim.” der.

Hırsız başlar yalvarıp yakarmaya. Ama sahabe dinlemez bile…

Hırsız ağlamaya başlar, nice dil döker;

“Allah aşkına beni bırak, bir daha yapmayacağım, Allah aşkına ne olur bırak”, deyince sahabe yine dayanamaz ve hırsızı tekrar bırakır.

Gün ağarır, sabah olur. Rasulullah (sav) Efendimiz gelir ve daha o bir şey demeden;

“Neden bıraktın?” diye sorar.

Sahabe de hadiseyi aynen anlatır.

Rasulullah (sav) Efendimiz; “Sana yine yalan söylemiş.”' diye cevap verir.

 

Üçüncü akşam olur. Sahabe hurmaların başında dikkatle beklemektedir. Hırsız tekrar gelir ve sahabe yine onu yakalar...

Bu kez hırsızın yalvarıp yakarmaları fayda etmemektedir. Her ne söylerse söylesin sahabe onu dinlememektedir. Hırsız bakar ki kurtulabilmesi mümkün değil, sonunda dayanamaz ve şunları söyler;

“Seninle bir anlaşma yapalım. Sen beni azat et, bende sana gerçekten işine yarayacak bir şey öğreteceğim ve bu öğreteceğim şey, seni tüm kötülüklerden koruyacak der.”

Sahabe bu teklifi kabul eder ve onu bırakır.

Hırsız şunları söyler;

“Her gece yatmadan önce Ayet-el Kürsi'yi oku. Bu dua okunan eve kötülük gelmez ve şeytan o eve yaklaşamaz der.” ve gider.

 

Ertesi gün Rasulullah (sav) Efendimiz yaşananları sorar. Sahabe de aynen anlatır.

Bunun üzerine Rasulullah (sav) Efendimiz şunları söyler:

“O hırsız çok yalancı biridir ama sana ilk defa doğruyu söylemiş. Sen üç gecedir yakaladığın hırsızın kim olduğunu biliyor musun? O kişi şeytanın kendisidir…”

 

 

 

Bir gece vakti inmiş olan Ayet-el Kürsi’yi, Efendimiz (sav), Zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimizin (sav) Ayet-el Kûrsi'de bulunan; "Yâ Hayyu - Yâ Kayyum’u", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım Senin rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. Yatmadan önce Ayet-el Kürsi’yi okuyana Allah-ü Teâlâ tarafından bir koruma verilir ve ona sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Bir gün Rasulullah (sav), kendisine; “Ya Rasulullah (sav)! Kur'an-ı Kerimin hangi suresi (derece bakımından) daha büyüktür?” diye soran sahabeye (ra), "İhlâs Suresi" buyurdu. O sahabe; "Kur'an-ı Kerim’de hangi ayet (fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz (sav) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)

Görüldüğü gibi Ayet-el Kürsi’nin fazilet ve kıymeti çok büyüktür. Hem hadisi şeriflerde bahsedilen hem de kıssamızda Efendimiz (sav)’in tasdik edilen bu faziletli ayeti kerimeye, evliyaullah büyük ehemmiyet vermiş ve insanlara tavsiye etmişlerdir. Cennet Mekân Üstadımız da bizlere Ayet-el Kürsi’yi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Dışarı çıkarken muhakkak Ayet-el Kürsi okuyun. Yedi defa okuyun birincisini sağınıza üfleyin, ikincisini karşınıza, üçüncüsünü, solunuza, dördüncüsünü, gerinize, beşincisini, yukarınıza, altıncısını aşağıya, yedincisini okuyun içinize çekin. Allah’ın izni ile hıfz olunursunuz.”

Bizler de bunlardan kendimize hisse çıkararak Ayet-el Kürsi’yi çok okumaya gayret göstermeli ve daima onu okumalıyız ki onun faziletinden istifade edebilelim.