106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

ÜÇ AYLAR

Üç Ayların İhyâsı

Ebu Sait Hudri (ra) Hazretlerinden naklen, Rasulullah (sav) Efendimiz:

“Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurdular.

Rasulullah (sav) Efendimiz, bizzat kendisi bu aylardaki tesbihatları bizlere bildirmiştir. Recep ayında yapılacak tesbihat; “La İlahe İllallah Muhammedür Rasulullah ve sahbihi ve sellim”, dir. Cennet Mekân Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hazretleri bu aylar girdiğinde büyük bir heyecanla evlatlarını ikaz eder ve üç ayları en güzel şekilde ihya edebilmek adına yapılması gerekenleri ifade buyururlardı. Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri, üç aylar girmesine yakın, sohbetlerinde ve gittiği yerlerde; Recep ayının, Şaban ayının ve Ramazan ayının ayrı ayrı tesbihatlarının olduğunu söyler ve bu tesbihatın usulünü şöyle naklederlerdi:

 

Ü Ç A Y L A R D E R S İ

 

RECEP AYI TESBİHATI

Karadaki Mahlûkat Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince: (1 defa okunduktan sonra)

Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim” (10 defa tekrar edilecek )

Denizdeki Mahlûkat Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince: 

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”  

Yıldızlar Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:                  

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim” 

Yedikat Gökyüzü Melekleri Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Cehennem Zebanileri Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Sekiz Kat Cennet Melekleri, Hurileri, Gılmanları, Zinetleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Arş-ı Aladaki Melekler Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Levh-i Mahvuzda Yazılı Olanlar Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Levh-i Kalemin Yazdıkları Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Allah’ın (CC) Zati Sıfatları Bilgisi Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim”

Allah’ın (CC) Subuti Sıfatları Bilgisi Adedince, Tesbihatları Adedince, Zerreleri Adedince:

“Lailahe İllallah Muhammed’ür Resulullah Vesahbihi Vesellim” 

           

ŞABAN AYI TESBİHATI

“Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammedin Vesahbihi Vesellim”

      

RAMAZAN AYI TESBİHATI

“Sübhanallahi Vebihamdihi Sübhanallahil Azim Vebihamdihi Estağfirullah”

Not: Şaban ayı geldiğinde, Receb ayında okunacak tesbihatın yerine salâvatı şerife aynı usul üzerine okunur; Ramazan ayı geldiğinde de yine aynı şekilde, salavatı şerife yerine tövbe istiğfar aynı usulde okunur.

Not: Yukarıdaki tesbihat okunduktan sonra her ayın zikri en az 500 defa yapılacaktır.