106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

HİKMETLİ SÖZLER

“Tasavvuf, herkesin yükünü çekmek ve kendi yükünü hiç kimseye çektirmemektir.”

Ubeydullah Ahrar (ks) Hazretleri

 

“Tasavvuf; Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.”

Cüneydi Bağdâdî Hazretleri

 

“Hakîkât yolu aramakla bulunmaz. Ama bulanlar ancak arayanlardır.”

Bayezid-i Bistami Hazretleri

 

“Dünyada her şeyin bir ölçüsü, tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakârlıktır. Fedakârlık yapmayanların sevgisine inanılmaz.”

Abdulaziz Bekkine Efendi

 

“Sen ki, Allah'ın "bak" diye hitap ettiği varlıksın. Niçin bu yoldan körler gibi yürüyüp geçiyorsun? Bahar rüzgârı gibi güllerin üzerinden geçip gitme, gülistanın manasına dal.”

Muhammed İkbal

 

“Niceleri geldi, neler istediler, bırakıp dünyayı, sonra gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? İnan, o gidenler de hep senin gibiydiler.”

Yunus Emre Hazretleri

 

Adalet güzeldir ama idarecilerde olursa,

Cömertlik güzeldir ama zenginlerde olursa,

Sabretmek güzeldir ama fakirlerde olursa,

Tövbe güzeldir ama gençlerde olursa,

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa!

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

 

Elden geldiği kadar kaç, kötü arkadaştan,

Kötü ahbap kötüdür, en zehirli yılandan.

Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder,

Ama kötü arkadaş, hem candan hem de imandan eder.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi Hazretleri