106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

HİKMETLİ SÖZLER / 44. Sayı

“Bir Müslüman, Allah-ü Teâlâ'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah-ü Teâlâ da onu o derece azîz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir.”

İbrahim Havvas Hazretleri

“Darlıkta, bollukta, sevinçli zamanında, üzüntülü vaktinde sana infakı (kazancından yoksulları faydalandırmayı) tavsiye ederim. Yoksulun her an ve her zaman yardımına koşman, Allah indinde pay edilmiş rızkın değişmezliğine tâ yürekten inandığının bir işareti ve ispatı, Allah'a güvenmenin bir sonucu olur.”

Muhiddin Arabî Hazretleri

“Cehennemlik olmanın alameti, Allah-ü Teâlâ (cc) Hz.lerinin rızası için bir fakire bir parça ekmek vermemek; fakat nefsin isteklerini tatmin etmek için, bir ziyafete yüz altın harcamaktır. Cennetlik olmanın alameti ise bunun tam tersidir.”

Ebu Bekir Şibli Hazretleri

“Allah-ü Teâlâ (cc) Hz.leri her şeyi kıymetli yaratmıştır ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir.”

Cüneydi Bağdâdî Hazretleri

“Dil kalbin tercümanı, yüz kalbin aynasıdır. Kalpte gizli olan, yüzde meydana çıkar.”

Seriyyi Sekâti Hazretleri