106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

HİKMETLİ SÖZLER / 42. Sayı

“Ruh terbiye edilmemiş olursa o sevmesini bilmez. O zaman beden sevgisi akla ve kalbe hükmeder. Bu nefsanî bir sevgidir. Akıl sevgisi önde olursa kalbe, bedene ve ruha hükmeder, kişi dünyayı sever. Ama bir mürşid-i kâmile intisap olursa, o zaman akıl gerçeği bulur. Beden Allah’ın (cc) rızasına göre çalışır ve yaşar. Allah’ı (cc) zikrettikçe de sevgi akıldan bedene gelir, bedenden göze ve kulağa gelir, oradan dile gelir. Dilden kalbe iner. Kalpten ruha sirayet eder. Zamanla ruh, bütün her şeyi ihata eder. Ruh sevgisi ön plana çıkar ve ruh her şeye yön verir.”

“Sizler, çocuklarınıza kötü temennilerde bulunmayın, çocuğunuz duvara veya yüksek bir yere çıkınca, oradan düşersin veya yoldan karşıya geçerken, arabaya çarpılırsın vs. demeyiniz. İyi temennilerde bulunun. Düşmeyesin, Allah (cc) muhafaza etsin gibi. Zira Allah-ü Teâlâ Hazretleri kul neyi temenni ederse, onu yaratır.”

 

“Evladım, gençliklerinde sürekli insanları tenkit edip, eleştiren kişiler yaşlandıkları zaman, bunama hastalığına yakalanırlar. Onun için hiç kimseyi bir hatasından veya bir özründen dolayı ayıplamayın.”

 

“Sakın kimseye halinizi belli etmeyin. Çünkü Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, kulunu bazen varlıkla, bazen de yoklukla imtihan eder. Önemli olan, her şeyin O’ndan geldiğine rıza gösterip, her halimizde şükretmektir.”

 

“Hayatta yaptığımız en basit hatanın bile hesabını birilerine veriyor iken bu koca ömrün hesabını vermeyeceğimizi düşünmek ne kadar abestir.”

 

“Âşık, sevdiğine tam manası ile bağlı olur. Canını, malını, hayatını, her şeyini onun yolunda feda eder. Aşk, perdeleri yırtmaktır, sırları keşfetmektir.”