106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

HİKMETLİ SÖZLER / 41.Sayı

“Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

Hazreti Ali Kerremallahu Veche

 

“Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir.”

Cafer bin Muhammed Hazretleri

 

“Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.”

İmam Gazali Hazretleri

 

“En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar.”

Hafız Şirazi

 

“Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.”

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri

 

“Dünyaya meyleden, yarının tasasını yüklenen, kardeşine haset eden ve insanlara karşı üstünlük sevdasına düşen kişinin kalbine hikmet girmez.”

Yahya bin Muaz Hazretleri

 

“Allah bize fazlıyla tecelli etsin, bizi fazlıyla korusun. Adliyle tecelli ederse yanarız.”

Abdülhakim Arvasi Hazretleri

 

“İnsanlık âdâbını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır.”

İmâm Mâlik Hazretleri

 

“Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, Kıyamet Günü’nde insana utanç verir.”

İmam Şafi Hazretleri